ADHD en autorijden: enkele punten van aandacht

Volwassenen met ADHD lopen meer risico op moeilijkheden tijdens het rijden en op ongelukken. (Barkley & Cox. 2007) Mensen met ADHD worden, volgens onderzoek ook sneller vermoeid tijdens het autorijden. Monotone ritten doen extra beroep op volgehouden aandacht en alertheid. ( Reimer e.a. 2007). Meer mensen met ADHD geven aan dat sneller rijden hun aandacht en concentratie bevordert. Maar snel rijden brengt ook risico’s met zich mee. Door de afleidbaarheid kunnen ze minder overzicht hebben waardoor anticiperen op gevaarlijke situaties moeilijker wordt en het rijgedrag minder vloeiend en voorspelbaar wordt. De behoefte aan spanning en ongeduld kunnen dit effect nog versterken.

Rijden met stimulantia

Tot nu is de behandeling met stimulantia zoals methylfenidaat de enige behandeling die de rijvaardigheid van mensen met ADHD verbetert. Het rijgedrag verbetert tot een gemiddeld of normaal niveau. Andere vormen van behandeling werden nog niet onderzocht.

Hopeloos?

We zien op ons centrum ook veel mensen met ADHD die een goede rijvaardigheid hebben ontwikkeld, of die uiteindelijk melden weinig problemen te hebben bij het rijden of hun beperkingen weten op te vangen. Het is belangrijk te beseffen dat ook dit mogelijk is. Jezelf leren kennen, eerlijk durven kijken waar moeilijkheden kunnen zijn en omgaan met je beperkingen is hierbij essentieel. Speciale aandacht bij het leren rijden, is wel aangewezen. (zie Leren rijden met ADHD).