Consultaties bij centrum ZitStil

Wat hebben wij te bieden?
U kunt bij ons een eenmalig consultatiegesprek of een kortdurende begeleiding van maximaal 5à 7 gesprekken krijgen. Tijdens deze gesprekken kunnen wij u, indien nodig, ook gericht doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Wie kan bij ons terecht voor begeleiding of adviesgesprekken?
– (jong)volwassenen met de diagnose ADHD of een vermoeden van (vanaf 17 jaar)
– partners van personen met ADHD
– ouders van (jong)volwassenen
– leerkrachten en CLB-medewerkers
– werkgevers en werkbegeleiders
– hulpverleners

Hoe werken wij?
Een afspraak voor een eerste gesprek legt u telefonisch vast op het nummer 03 830 30 25. Dit kan elke werkdag tussen 9.15u-12.15u en 13.15u-16.00u. De consultaties vinden plaats tijdens de werkuren en kunnen zowel online als live in centrum ZitStil in Wilrijk doorgaan.

Behandeling van uw dossier
Bij centrum ZitStil dragen we privacy en bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel. Daarom volgen we strikt de deontologische voorschriften op. Bij aanmelding vragen wij enkele persoonsgegevens op van de persoon die op consultatie komt. Deze gegevens zijn bedoeld om een dossier te kunnen aanmaken. De dossiers zijn persoonsgebonden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Voor de begeleiding van minderjarigen vragen wij het akkoord van de ouders, hun wettelijke vertegenwoordigers of de voogd en de minderjarige zelf.

Kostprijs
U betaalt € 55,00 per uur.