Inleefsessies ADHD-experience

ADHD-experience. ADHD: hoe voelt dat? Wat werkt?

Deze inleefsessies  richten zich specifiek naar wie  professioneel met ADHD bezig is. Naast de beleving van de impact van ADHD op het functioneren van het kind, jongere of volwassene met ADHD, worden er concrete tips gegeven om in een professionele setting of in groep mee aan de slag te gaan.

Je kan ook inschrijven voor de inleefsessies voor het brede publiek. We organiseren deze op verschillende plaatsen in Vlaanderen en gaan meestal ‘s avonds door. Op 27/03/2024 organiseren we in Wilrijk een inleefsessie specifiek over ADHD bij volwassenen.

Klik hier voor meer informatie en data van de inleefsessies ADHD-Experience in de regio’s.