Diagnostiek

Print deze pagina Print deze pagina

ADHD is een frequent voorkomende stoornis. 5 tot 8 % van de schoolgaande jeugd en 2,5 tot 4,4 % van de volwassenen heeft er last van.

Tot nog toe bestaat er geen enkele medische of psychologische test die je zwart op wit kan bewijzen of je ADHD hebt. ADHD is in eerste instantie een gedragsdiagnose. Dat wil zeggen dat de hulpverlener zich bij het stellen van een diagnose zal baseren op waarneembare kenmerken in gedrag. Er wordt  nagegaan of men kenmerken vertoont van een zwakke concentratie en een gebrekkige zelfcontrole.

Op het eerste zicht lijkt dit niet zo moeilijk, maar de kenmerken van ADHD kunnen zich naargelang de leeftijd, de situatie, de aanwezigheid van andere personen … zeer verschillend gaan uiten. Bovendien kunnen deze kenmerken ook het symptoom zijn van een andere, gelijkaardige stoornis of kan het beeld van ADHD gemaskeerd worden door één of meerdere bijkomende stoornissen. De diagnostiek van ADHD is dus zeer complex en gebeurt bij voorkeur door een team van specialisten.

Wilt u meer informatie over hoe een diagnose kan gesteld worden of wilt u weten waarvoor u hiervoor terecht kan, dan kan u een kort adviesgesprek inboeken via onze website.