Workshops opvoedingsondersteuning

In een workshop opvoedingsondersteuning gaan ouders samen met ons in op een relevant opvoedkundig thema. De regiocoach van centrum ZitStil begeleidt het gesprek tussen de deelnemers. Ouders hebben de kans om ervaringen rond het thema te delen.

Een geslaagde zomervakantie met ADHD, begin er nu al aan
In deze workshop bekijken we waarom de zomervakantie zo’n grote uitdaging is in jullie ADHD-gezin, ook als je geen opvangpuzzel moet leggen. We helpen je om van deze vakantie een periode te maken, waar iedereen van geniet.

Belonen en straffen van kinderen met ADHD
In deze workshop kunnen ouders ervaringen uitwisselen over de opvoeding van kinderen met ADHD. We bekijken samen specifieke knelpunten en aandachtspunten bij het straffen en belonen, staan stil bij een goed evenwicht tussen beiden en zoeken naar alternatieven.

Slaapkwesties bij ADHD houden ons wakker
In deze workshop bespreken we samen hoe we kunnen werken aan een gezonder slaapritme bij kinderen met ADHD. En hoe we dat als ouder kunnen blijven volhouden. Tijdens deze workshop houden we jullie wakker over slaap!