Workshops opvoedingsondersteuning

In een workshop opvoedingsondersteuning gaan ouders samen met ons in op een relevant opvoedkundig thema. De regiocoach van centrum ZitStil begeleidt het gesprek tussen de deelnemers. Ouders hebben de kans om ervaringen rond het thema te delen.

“Ik ga het morgen zeker doen!” Over uitstelgedrag bij kinderen met ADHD
Iedereen stelt wel es dingen uit, ook kinderen en jongeren. Pas wanneer uitstellen een patroon vormt, kan het voor heel wat onvrede en stress zorgen. Er is een probleem als je kind steevast belooft straks aan zijn huiswerk te beginnen, maar er – elke avond opnieuw- pas na veel aandringen veel te laat aan begint. Of als je vaststelt dat je puber keer op keer veel te laat vertrekt naar school, sportactiviteit of familiebezoek.
Uitstellen kan voor stress zorgen bij je kind/jongere én bij jezelf als ouder. In deze workshop bekijken we wat we verstaan onder uitstelgedrag en hoe je als ouder het uitstelgedrag van je kind het best aanpakt.