ADHD-symposium.
Verbondenheid als super-power

Bekijk hier de sfeerbeelden van het symposium

Datum: vrijdag, 7 oktober 2022
Plaats: Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Verbondenheid is een belangrijk thema, zeker in deze post-corona-tijd. Voor mensen met ADHD is het onderhouden van goede relaties super noodzakelijk, maar niet altijd even evident. Een positieve band met anderen kan vleugels geven, en zeker aan iemand met ADHD.

In dit symposium willen we het belang van goede relaties belichten voor het welbevinden van kinderen en volwassenen met ADHD. Ook willen we aankaarten hoe verbondenheid grotere problemen zou kunnen voorkomen.  Een positieve band tussen leerkracht en leerling kan ondersteunend werken bij leer- en gedragsproblemen en ook als hulpverlener kan je meer bereiken vanuit een goede connectie met je cliënt en kan je hem ondersteunen om goede relaties met zijn omgeving te onderhouden.

Het vraagt echter van de professional dikwijls extra inspanning om op een verbindende manier om te gaan door de typische ADHD-valkuilen zoals te laat komen, afspraak vergeten, niet tot the point komen, spullen vergeten of verliezen …

We bekijken hoe je hiervoor zorg kan dragen als professional (hulpverlener, leerkracht,…) en welke hulpbronnen je hiervoor kan inzetten.

Bekijk hier de sfeerbeelden van het symposium


Programma

9:00 Onthaal en koffie
9:30 Welkom

Greet Herssens, directeur centrum ZitStil

9:40 Lezing ‘Werken aan verbondenheid’

Ludo Heylen, pedagoog

10:35 Lezing: ‘ADHD relaties: doen wat werkt!’

Dr. Karen Vertessen, kinder- en jeugdpsychiater

11:20 Koffiepauze
11:40 Getuigenis: Verbinden met je volwassen kind met ADHD

Riane Malfait, mama van een volwassene met ADHD

12:30 Middagpauze lunch en netwerking
13:20 Lezing: Inzetten van digitale tools om de verbondenheid te bevorderen in de zorg en begeleiding

Tom Van Daele, klinisch psycholoog

14:15 Lezing: ABC met focus op verbinding. Onderwijs en motiverende zorg.

Maarten Vansteenkiste, motivatie- en ontwikkelingspsycholoog

15:10-15:55 Lezing: Samen sterker: hoe kinderen en jongeren écht betrekken in hun behandeling

Peter Emmery, kinder- en jeugdpsychiater

15:55-16:00 Afsluiting van de dag

Greet Herssens, directeur