Privacybeleid

Print deze pagina Print deze pagina

Als je betrokken bent bij centrum ZitStil vzw (door deel te nemen aan onze activiteiten en acties, onze nieuwsbrief of tijdschrift te krijgen, een publicatie te ontlenen of aan te kopen) vertrouw je ons bepaalde persoonlijke gegevens toe. De veiligheid daarvan nemen we ernstig. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Centrum ZitStil vzw is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog andere vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

Centrum ZitStil vzw
Kruishofstraat 341, 2610 Wilrijk
Tel. 03/830 30 25
info@zitstil.be

 

Welke gegevens verzamelen we?

Centrum ZitStil verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of dienst die we verstrekken.

  • Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, registreren we je naam, je e-mailadres en je profiel (ouder, volwassene met ADHD, hulpverlener, ….)
  • Wanneer je een abonnement neemt op ons tijdschrift of een publicatie aankoopt, registreren we je naam, adres, telefoonnummer en mailadres.
  • Wanneer je inschrijft voor een van onze activiteiten of acties, registreren we de naam, adres, telefoonnummer en mailadres van deelnemers
    Indien je inschrijft voor een oudertraining, noteren we tevens de naam van je kind, zijn geboortedatum en of je kind een diagnose ADHD heeft. Indien je je inschrijft voor een training voor volwassenen, vragen we ook of je een diagnose ADHD hebt.
  • Wanneer je een publicatie consulteert of ontleent, registreren we je naam, adres, telefoonnummer en je profiel (ouder, volwassene met ADHD, student, …)

We houden geen zgn. ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

 

Wat doen we ermee?

Persoonsgegevens worden door centrum ZitStil verwerkt te behoeve van de volgende doeleinden:

  • voor administratieve doeleinden en om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren (vb. inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, adres om publicatie op te sturen).
  • Voor een evenwichtige samenstelling van trainingsgroepen
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid.

 

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde database. Daar worden ze enkel bewaard voor de verwerking en opvolging. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is.

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Enkel onze vaste medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

 

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen of bellen.

 

 

Laatste aanpassing: 23 mei 2018