Training voor ouders van lagereschoolkinderen

Het opvoeden van een kind of een jongere met ADHD is voor de ouders een veeleisende taak. Spontaan opvoeden is niet genoeg: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Een medewerker van centrum ZitStil geeft de training.We vinden het wenselijk dat beide ouders de training volgen. Een alleenstaande ouder kan daarom een tweede persoon die nauw betrokken is bij de opvoeding van het kind, naar deze training meevragen. Vanzelfsprekend zijn ouders die alleen hun kind opvoeden ook van harte welkom.Theoretische achtergrond wordt aangevuld met de dagelijkse ervaringen en met praktische oefeningen. Er wordt ook een opdracht gegeven voor thuis die dan in een volgende sessie besproken wordt.

 

Meer info en inschrijven: klik op één van onderstaande titels.