Onze werking en missie

Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven. Zo willen we het sociaal isolement doorbreken, deelname in de samenleving vergroten en personen met ADHD de kansen geven die zij verdienen.

Om dit doel te bereiken, organiseren we workshops, infoavonden en trainingen over 11 regio’s in Vlaanderen en ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en methoden. Deze passen we actief toe in het onderwijs, in de opleidingssector en in het sociaal-cultureel werk. Ook tijdens je carrière kan je op ons rekenen, want loopbaanbegeleiding behoort ook tot de opdrachten van onze vereniging.

Centrum ZitStil vervult een laboratoriumfunctie door gericht wetenschappelijk onderzoek op te volgen en aan te sturen.

We zetten ons ook in om de stem van jongeren en volwassenen met ADHD, ouders van kinderen met ADHD en hun familie en vrienden te versterken zodat deze luid en duidelijk aankomt bij de beleidsvoerders. Samen zorgen we ervoor dat iedereen de steunt krijgt die hij of zij nodig heeft en dat we vooruitgang blijven boeken.