Training voor ouders van pubers

De puberteit is een bewogen ontwikkelingsfase die bij jongeren en hun ouders veel in gang zet. Beiden worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met de groeiende autonomiebehoefte van de jongere. Het zoeken naar een goed evenwicht tussen vasthouden en loslaten is voor ouders een moeilijke oefening. Voor ouders van jongeren met ADHD zijn er extra hindernissen te nemen. Hun kind slaagt er vaak niet zo vlot in om bepaalde taken zelfstandig op te nemen en/of uit te voeren. De toenemende druk van school en buitenwereld maakt ouders vaak onzeker over hun aanpak.

In deze training gaan we samen op zoek naar een positieve aanpak die aansluit bij de eigen ervaringen van ouders en de mogelijkheden én beperkingen van hun kind. Er worden tijdens de training handvatten van aanpak aangeboden. Tegelijk wordt via ervaringsuitwisseling en concrete oefeningen aan de slag gegaan met ieders situatie.

 

Ga naar de bovenkant