Heb je recht op terugbetaling van psychologische begeleiding?

Print deze pagina Print deze pagina

et lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. De terugbetaling van psychologische begeleiding of psychotherapie is niet voor iedereen op dezelfde manier geregeld.

De ziekenfondsen bepalen zelf welke cliëntengroepen terugbetaling krijgen en aan welke voorwaarden de hulpverleners moeten voldoen om te mogen werken aan terugbetalingstarief. Ook de tarieven voor terugbetaling kunnen verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. De verschillen tussen de ziekenfondsen zijn groot. Soms zijn er zelfs verschillen tussen de regionale afdelingen van eenzelfde ziekenfonds. Het is dus niet eenvoudig om als cliënt je weg te vinden naar een antwoord. Doe daarom steeds navraag bij je eigen ziekenfonds. Zij kunnen je hierover correct informeren.

Wat zijn een aantal tendensen bij de ziekenfondsen?

  • De meeste ziekenfondsen voorzien terugbetaling voor kinderen en jongeren. Voor volwassenen wordt er vaak geen terugbetaling voorzien.
  • Meestal worden een aantal sessies terugbetaald. Maar, ook hier zijn grote verschillen over het aantal sessies, het bedrag van terugbetaling enz…
  • Er worden criteria vastgelegd waaraan de hulpverleners moeten voldoen om aan terugbetalingstarief te mogen werken. In de meeste ziekenfondsen kan je terugbetaling krijgen van hulpverleners die ‘erkende psychologen of orthopedagogen’ zijn of psychotherapeuten die een specifieke therapieopleiding hebben gevolgd of lid zijn van een beroepsvereniging. Soms werkt het ziekenfonds enkel met hulpverleners waar zij een overeenkomst mee afsloten.

Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform vind je informatie terug over de terugbetalingen per ziekenfonds.

 

Om de informatie van je ziekenfonds goed te kunnen begrijpen willen we nog even enkele termen verduidelijken. Wat wordt er verstaan onder psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters?

  • Psychologen zijn hulpverleners die een licenciaats-of masterdiploma in de psychologie hebben behaald. Afgestudeerde psychologen die zich hebben laten registreren bij de psychologencommissie zijn ‘erkende’ psychologen. Enkel erkende psychologen mogen de titel van psycholoog dragen. Je kan de gegevens van de ‘erkende psychologen’ opzoeken via de website van de psychologencommissie.
  • Psychotherapeuten zijn hulpverleners die een gespecialiseerde psychotherapieopleiding hebben gevolgd. Niet alle psychotherapeuten zijn psychologen. Psychotherapie is gericht op het aanpakken van een probleem. Er zijn verschillende soorten van psychotherapie. Deze soorten bepalen het denkkader van waaruit de therapie plaatsheeft, de methodieken die tijdens de therapie worden toegepast en de voorwaarden waaraan de therapeut moet voldoen. Psychotherapeuten kunnen zich aansluiten bij een therapeutische beroepsvereniging.
  • Orthopedagogen zijn hulpverleners die een licenciaats-of masterdiploma in de orthopedagogie hebben behaald. Afgestudeerde orthopedagogen die zich hebben laten registreren bij hun beroepsvereniging zijn erkende orthopedagogen.
  • Psychiaters zijn steeds artsen in de geneeskunde met een specialisatie in de psychiatrie. Sommige psychiaters zijn ook psychotherapeut. Een consult bij een psychiater wordt in principe steeds terugbetaald.

In de zoektocht naar een hulpverlener die je volgens de bepalingen van je eigen ziekenfonds kan helpen aan terugbetalingstarief, is het belangrijk om rekening te houden met de doelgroepen die bij uw ziekenfonds recht hebben op terugbetaling én de specifieke criteria waaraan de hulpverlener die je wil consulteren voldoet.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]