Oorzaken

Print deze pagina Print deze pagina

ADHD is grotendeels erfelijk bepaald. De erfelijkheidscoëfficiënt wordt momenteel op 70 tot 90 % geschat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ADHD ‘in de familie’ zit.

Toch speelt ook de omgeving een belangrijke rol. Bepaalde factoren in het gezin, op de school, in de werkomgeving, in de vriendenkring … kunnen de aanwezige aanleg versterken. Andere factoren kunnen de aanwezige aanleg verzwakken en de prognose (de toekomstverwachting) in gunstige zin beïnvloeden. Als belangrijkste beschermende factoren worden genoemd: psychisch gezonde ouders, een stabiel gezin, een evenwichtige opvoeding, een positief sturende aanpak op school, een goede vriendenkring, een stimulerende en ondersteunende partner, een begripvolle werkgever …