logo_symposium_spotlightADHD is een onderzoeksgebied waarin men geregeld tot boeiende inzichten komt. Met onze tweejaarlijkse symposia willen wij als kennis- en expertisecentrum blijvend focussen op recente ontwikkelingen en vragen. Het symposium ‘ADHD, stand van zaken’ maakt een balans op van de recentste wetenschappelijke onderzoeken en inzichten en van bestaande praktijken in verband met ADHD in Vlaanderen. Begrippen als lifetimeproblematiek en multimodaal handelen nemen hierbij een centrale plaats in.

Plenaire lezingen
In de voormiddag worden een aantal plenaire lezingen georganiseerd die de huidige tendensen in het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk belichten. Een eerste lezing gaat over de actuele inzichten met betrekking tot de kennis en de kijk op ADHD. Daarna wordt vooral aandacht besteed aan de rol van de executieve functies bij ADHD. De laatste jaren wordt er binnen de literatuur over ADHD steeds meer aandacht gegeven aan deze functies. De literatuur is echter niet altijd eenduidig. Daarom kiezen we ervoor om te starten met een scherpe wetenschappelijke analyse. Wat zijn de executieve functies en wat zegt de wetenschap hierover in relatie tot ADHD? Op het einde van de voormiddag staan we tot slot stil bij de mogelijke implicaties hiervan voor de klinische praktijk.

Executieve functies als thema op symposium
Het onderzoek over de executieve functies – en zelfs de afbakening ervan – is nog volop aan de gang. Executieve functies verwijzen naar de hersencircuits die de prioriteit bepalen van cognitieve functies en die deze functies integreren en reguleren. Je kunt executieve functies beschouwen als het besturingssysteem van de hersenen. Ze spelen dan ook een centrale rol in het leven van de mens.

Voorbeelden van executieve functies zijn: organiseren, het volhouden van aandacht, het regelen van emotie, het regelen van inspanning, en werkgeheugen. Bij mensen met ADHD kunnen heel wat van deze functies verstoord zijn, hoewel dit van persoon tot persoon heel verschillend kan zijn.

We zien problemen met executieve functies voor het eerst opduiken in de kindertijd, vooral wanneer het moeilijk loopt op school, relaties met anderen moeizaam lukken of er ongelukken gebeuren. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer zelfsturing en organisatietalent er verwacht wordt. De kans dat er problemen ontstaan, is dan ook groter. Het leven van een volwassene neemt nog verder in complexiteit toe. Er moeten heel veel keuzes gemaakt worden en veel zaken moeten standvastig opgevolgd en bijgehouden worden. Een langetermijnplanning is hierbij essentieel, maar jammer genoeg is dit niet altijd aanwezig.

Workshops, lezingen en posters
Over heel Vlaanderen vinden we verscheidene interessante initiatieven rond ADHD. Centrum ZitStil wil hierbij graag het voortouw nemen om de bevindingen, programma’s of projecten bekendheid te geven. In dit kader deden we een oproep naar alle Vlaamse instellingen en instanties die met ADHD bezig zijn om een bijdrage te leveren op het symposium. Na beoordeling door een onafhankelijke commissie werden heel wat bijdragen rond diverse thema’s vanuit verschillende invalshoeken geselecteerd.

Met deze gevarieerde selectie uit het bestaande wetenschappelijke en klinische werkveld kunt u, als deelnemer aan ons symposium, in het namiddaggedeelte kennismaken.

De abstracts van de geselecteerde initiatieven voor een workshop, lezing of poster, zijn gebundeld in een abstractenboek.

Download het abstractenboek van het symposium ‘ADHD, stand van zaken’ (pdf – 1,29 MB).