Centrum ZitStil komt naar uw school, scholengemeenschap of ondersteuningsteam

Vorming op maat voor onderwijsinstellingen

Voor wie?
Dit aanbod is voor kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs. Het richt zich op leerkrachten, begeleiders, zoco’s, coördinatoren, graadsverantwoordelijken, ondersteuningsnetwerken, praktijkbegeleiders, directies, …

Wat?
Via vorming, inleefmoment, personeelsvergadering en/of pedagogische studiedag geven we u een ruimere kijk op ADHD en inclusie, wat het doet met kinderen én hun omgeving en gaan we op zoek naar een aanpak die werkt.

Meer informatie?
Contacteer ons secretariaat op 03/830 30 25 of mail naar info@zitstil voor meer info of een traject op maat van uw team.

Teamgerichte vormingen

Zet het kind voor de ADHD. Breed kijken naar kinderen

In deze introductiesessie verduidelijken we de impact van ADHD, zowel voor het kind/jongere als voor de omgeving. Het is een eerste kennismaking met de problematiek en de aanpak er van.
We bieden een kader om naast de ADHD ook het kind/jongere te blijven zien.
Deze introductiesessie wordt in workshop of personeelsvergadering gegeven.

Inleefsessie ADHD-experience

We kennen allemaal kinderen met ADHD en we weten wat de hoofdkenmerken van ADHD zijn. Maar hoe is het nu eigenlijk om het te hebben? Hoe komt de wereld bij hen binnen en hoe kunnen we begrip tonen voor deze problematiek? 3 uur lang nemen we je aan de hand van belevings- en doe-opdrachten mee in het hoofd van iemand met ADHD. In het kader van de werkbaarheid streven we naar maximum 20 deelnemers.
Deze sessie werd ontwikkeld in samenwerking met KU Leuven .

Maak je klas/school ADHD-proof

(nieuw – vanaf oktober 2023)
Je wil het wel, maar het blijft lastig. Wat werkt nu wel of juist niet? In deze praktijkgerichte vorming bieden we kapstokken om kinderen/jongeren met ADHD te ondersteunen en nemen we jouw klaswerking/schoolorganisatie onder de loep. Vanuit ‘Wat werkt, wat loopt al goed?’ zoeken we naar groeikansen die passen bij jouw klas en leerkrachtenstijl. Bewustwording, aanvaarding maar vooral uitwisseling met collega’s staan centraal.
Dit is een vervolgopleiding, na 1 van de vorige sessies. Er wordt dus verondersteld dat het theoretische kader gekend is.

Omgaan met moeilijk gedrag van kinderen met ADHD

Vanuit theoretische inzichten rond ADHD belichten we het gedrag van kinderen en jongeren met ADHD. Zijn ze echt zo moeilijk, of speelt vooral de stoornis hun parten? Daarnaast staan we ook we ook stil bij mythes en misverstanden.
In het tweede luik gaan we aan de slag met casussen en zetten we de theorie om in de praktijk.
Deze vorming bestaat uit 2 dagdelen.

Inclusief onderwijs, verarming of net verrijking?

(Nieuw vanaf het voorjaar)
Er wordt van leerkrachten verwacht dat ze de noden van iedereen zien en zorgen voor groei bij alle leerlingen. Maar hoe organiseer je dat? Hoe hou je al die ballen in de lucht? Deze tweedaagse vorming zet in op de meerwaarde van verschillen en hoe hierop in te spelen in de klaspraktijk. Het is een eerlijke maar vooral praktische inclusieve kijk op onderwijs.

Coaching

Coaching op de klasvloer

Soms is theorie niet voldoende en wil je dat er eens gewoon iemand mee komt kijken. Dat kan in de klas, in de refter, op de speelplaats, in de opvang. 1 van onze coaches komt op school mee kijken, mee spelen en observeren om vanuit die situatie samen in een groeigericht gesprek te gaan.

ADHD op stage

Als school doen jullie enorm veel inspanning rond ADHD. Maar wat als de leerling uit die veilige omgeving stapt en terecht komt op een stageplaat met een begeleider die weinig weet over ADHD? Ook dan zoeken we graag mee naar mogelijke antwoorden. Deze begeleiding richt zich specifiek op stagementoren en -verantwoordelijken.

Meer informatie?
Contacteer ons secretariaat op 03/830 30 25 of mail naar info@zitstil voor meer info of een traject op maat van uw team.