Centrum ZitStil komt naar uw school, scholengemeenschap of ondersteuningsteam

Vorming op maat voor onderwijsinstellingen

Voor wie?
Dit aanbod is voor kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs. Het richt zich op leerkrachten, begeleiders, zoco’s, coördinatoren, graadsverantwoordelijken, ondersteuningsnetwerken, praktijkbegeleiders, directies, …

Wat?
Via vorming, inleefmoment, personeelsvergadering en/of pedagogische studiedag, geven onze onderwijscoachen je vanuit de eigen praktijk en wetenschappelijk onderbouwd een ruimere kijk op ADHD , wat het doet met kinderen én hun omgeving en gaan we op zoek naar een aanpak die werkt.

Meer informatie?
Contacteer ons secretariaat op 03/830 30 25 of mail naar info@zitstil voor meer info of een traject op maat van uw team.

Teamgerichte vormingen

Zet het kind voor de ADHD. Breed kijken naar kinderen (1.5u tot 2u)

In deze introductiesessie verduidelijken we de impact van ADHD, zowel voor het kind/jongere als voor de omgeving. Het is een eerste kennismaking met de problematiek en de aanpak er van. We bieden een kader om naast de ADHD ook het kind/jongere te blijven zien.
Deze introductiesessie wordt in workshop of personeelsvergadering gegeven.

Inleefsessie ADHD-experience (3u)

We kennen allemaal kinderen met ADHD en we weten wat de hoofdkenmerken van ADHD zijn. Maar hoe is het nu eigenlijk om het te hebben? Hoe komt de wereld bij hen binnen en hoe kunnen we begrip tonen voor deze problematiek? 3 uur lang nemen we je aan de hand van belevings- en doe-opdrachten mee in het hoofd van iemand met ADHD. In het kader van de werkbaarheid streven we naar maximum 20 deelnemers.
Deze sessie werd ontwikkeld in samenwerking met KU Leuven .

Maak je klas ADHD-proof

Je wil het wel, maar het blijft lastig. Wat werkt nu wel of juist niet? In deze praktijkgerichte vorming bieden we kapstokken om kinderen/jongeren met ADHD te ondersteunen en nemen we jouw klaswerking/schoolorganisatie onder de loep. Vanuit ‘Wat werkt, wat loopt al goed?’ zoeken we naar groeikansen die passen bij jouw klas en leerkrachtenstijl.
Dit is een vervolgopleiding, na één van de vorige sessies. Er wordt dus verondersteld dat het theoretische kader gekend is.

Omgaan met moeilijk gedrag van kinderen met ADHD

Vanuit theoretische inzichten rond ADHD belichten we het gedrag van kinderen en jongeren met ADHD. Zijn ze echt zo moeilijk, of speelt vooral de stoornis hun parten? Daarnaast staan we ook we ook stil bij mythes en misverstanden.
In het tweede luik gaan we aan de slag met casussen en zetten we de theorie om in de praktijk.
Deze vorming bestaat uit 2 dagdelen.

Coaching

Coaching op de klasvloer

Soms is theorie niet voldoende en wil je dat er eens gewoon iemand mee komt kijken. Dat kan in de klas, in de refter, op de speelplaats, in de opvang. 1 van onze coaches komt op school mee kijken, mee spelen en observeren om vanuit die situatie samen in een groeigericht gesprek te gaan.

ADHD op stage

Als school doen jullie enorm veel inspanning rond ADHD. Maar wat als de leerling uit die veilige omgeving stapt en terecht komt op een stageplaat met een begeleider die weinig weet over ADHD? Ook dan zoeken we graag mee naar mogelijke antwoorden. Deze begeleiding richt zich specifiek op stagementoren en -verantwoordelijken.

Trajecten op maat

Op weg naar een ADHD-vriendelijke school

Wil je als school effectief kunnen omgaan met ADHD en streef je naar blijvende verbeteringen? Ontdek de expertise van ZitStil!

Onze onderwijscoachen bieden een stapsgewijze aanpak om een inclusieve leeromgeving te realiseren. Samen met jouw school ontwikkelen we een maatwerktraject dat naadloos aansluit op jullie behoeften en ambities. Van boeiende interactieve sessies tot persoonlijke coaching, ons programma voorziet in praktische tools en strategieën om elke leerkracht te ondersteunen. Bij centrum ZitStil geloven we in de kracht van diversiteit; wij streven naar een school waar elke leerling kan gedijen. Maak ook jouw school ADHD-proof met centrum ZitStil. Neem contact met ons op en ontdek hoe we samen kunnen werken aan een verrijkende leerervaring voor iedereen!

Meer informatie?
Contacteer ons secretariaat op 03/830 30 25 of mail naar info@zitstil voor meer info of een traject op maat van uw team.