Print deze pagina Print deze pagina

Tien jaar ben ik nu directeur van centrum Zitstil, het kennis- en expertisecentrum over ADHD.

In die tijd hebben honderden ouders een workshop, een infoavond of training gevolgd. Volwassenen met ADHD vonden de weg naar ons centrum omdat ook zij op verschillende momenten in hun leven in grote mate hinder ondervonden. Zowel in hun persoonlijk leven als op professioneel vlak blijven sommige uitdagingen voor hen enorm groot.In die tijd ben ik samen met gedreven medewerkers en enthousiaste vrijwilligers, gulle sponsors, geïnteresseerde en geëngageerde artsen, hulpverleners en gedreven leerkrachten tegemoet gekomen aan de nood aan ondersteuning.

We hebben tien jaar lang de wetenschappelijk kennis en inzichten opgevolgd. Wetenschappelijk onderzoek is gepubliceerd en als het kon hebben we daar aan meegewerkt. Het denken over hoe je ontwikkelingsstoornissen aanpakt, over welke behandelingsvormen – al dan niet medicamenteus – aangewezen zijn, werden in de loop van dat decennia bediscussieerd. Welke opvoedingsvormen en -vaardigheden zijn ondersteunend? Welke klassenpraktijk en welke werkcontext werkt?

Onder invloed van internet en andere mediakanalen kan die informatie en kennis ook veel meer gedeeld worden. En dat is een belangrijk voordeel voor ieder die met ADHD of een andere ontwikkelingsstoornis te maken heeft. Nadeel is dat het wel moeilijker wordt om te filteren wat nuttig én correct is.

En last but not least hebben we ook het maatschappelijk denken over ADHD zien evolueren. Eigenlijk is het hele denken over onze geestelijke gezondheid een belangrijk issue. En daar gaat terecht veel aandacht naar. Waar zijn we met zijn allen mee bezig? Hoe organiseren we ons leven? Wat vinden we belangrijk? Zorgen we goed voor onszelf? En geven we onze kinderen wat ze nodig hebben? Vinden we een goede balans?

Over onze geestelijke gezondheid in het algemeen, en over ADHD en ADD in het bijzonder, valt dan ook nog heel wat te zeggen. Het is een maatschappelijk thema waar genuanceerde duiding, discussie, debat en dialoog belangrijk zijn.

Via het opstarten van deze blog, willen we daar verder aan meewerken.

 

Ria handtekening

 

blog riavdh