Print deze pagina Print deze pagina

Journalisten spelen een belangrijke rol in het correct informeren en het duiden van wat er zich in de samenleving afspeelt. Als centrum ZitStil, het kennis- en expertisecentrum ADHD, ijveren we er uiteraard voor om ADHD juist in beeld te brengen in de media. We willen de redacties en journalisten daarin zoveel mogelijk steunen. Ook voor hen stijgt immers de werkdruk.

Daarom stelden we een aantal richtlijnen op die hen kunnen helpen om efficiënter kwaliteitsvolle berichtgeving te kunnen pennen over deze materie. Naast een opsomming van wetenschappelijke feiten geven we ook een aantal aanbevelingen mee die moeten zorgen voor een evenwichtigere kijk.

richtlijnen schrijven over adhd

In de media worden nog te vaak enkel de extremen en stereotypen weergegeven. Het probleem afdoen als een opvoedingsprobleem gaat voorbij aan het leed dat deze stoornis veroorzaakt bij de persoon zelf en zijn omgeving. Daarom blijven we ijveren om een juiste benadering van ADHD in de media te brengen.

We stuurden deze richtlijnen naar de redacties in Vlaanderen en onze perscontacten. Je kan de richtlijnen ook zelf hier inkijken. ADHD komt niet alleen voor bij kinderen.

Groeten!

Ria handtekening

 

blog riavdh