Print deze pagina Print deze pagina

Wij horen dagelijks verhalen van (jong)volwassenen met ADHD die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt of in hun persoonlijk leven. Die verhalen hebben we verzameld om zo een fel onderbelichte problematiek in de aandacht te brengen. Maar daar blijft het niet bij: met ZitStil 2.0 willen we hen ondersteunen waar en wanneer nodig.

nb_banner

Het gebeurt vaak dat volwassenen met ADHD geen diagnose kregen in de kindertijd. Met een goede ondersteuning en structuur, blijven zware problemen soms nog achterwege. Pas wanneer er tijdens de overgang naar het volwassen leven veranderingen in omkadering komen en hogere verwachtingen en verantwoordelijkheden gesteld worden, kunnen de symptomen zichtbaar worden en komt de vraag naar hulp naar boven. Ook wanneer zonen of dochters ADHD blijken te hebben, past de puzzel van de moeilijkheden van papa of mama in elkaar.

Volwassenen met ADHD hebben het steeds moeilijker in een samenleving die drukker wordt en een arbeidsomgeving met zovele prikkels en hoge verwachtingen. Zij zijn de eersten die in moeilijkheden geraken: kanariepietjes van de werkvloer?

Om volwassenen met ADHD beter te helpen, breiden wij ons aanbod uit en lanceren we ZitStil 2.0. We ontwikkelen nieuwe ondersteuningstools, werkvormen, en zetten de digitale media in om meer op afstand te werken en op het tijdstip dat het beste past voor werk en gezin. Om ZitStil 2.0 te realiseren, hebben we de steun van heel wat mensen nodig en veel euro’s. Wie wil helpen kan op www.zitstil.be/ik-help-mee ontdekken wat ze kunnen doen.

Samen zorgen we ervoor dat volwassenen met ADHD de hulp krijgen die ze verdienen!

Groeten,

Ria handtekening

blog riavdh