Een korte up-date over het waarom van onze sensibiliseringscampagne

Bewegen is goed voor lichaam en brein. We zitten allemaal veel te lang en veel te veel stil. Voor iedereen
met aandachtsproblemen is meer bewegen absoluut heilzaam en het verhoogt zeker de concentratie.

Begrip en ondersteuning kinderen en jongeren met een etiketje is nodig. Veel zorg en omkadering valt in
deze coronatijd gewoon weg. Ouders staan er soms alleen voor en staan zelf onder zware druk.

Praten in de klas over je talenten maar ook over dingen waar je niet goed in bent, verhoogt je
zelfvertrouwen en de solidariteit tussen kinderen. Begrijpen dat niet iedereen alles even goed kan is het
begin van verdraagzaamheid en zorg voor elkaar. Kinderen kunnen dat aan en reageren positief. Juffen en
meesters maken écht een verschil door te werken aan het zelfvertrouwen en de veerkracht van kinderen.

Professoren en beleidsverantwoordelijken spreken over leerachterstand die wordt opgelopen: mag er aub
meer aandacht en zorg gaan naar die kinderen voor wie thuisleren niet evident is. Thuisleren mag geen
buisleren worden.

De thuisomgeving van kinderen en jongeren heeft veel invloed. Digitaal onderwijs aanbieden zonder dat
ieder beschikt over het nodige materiaal in een kansarme thuissituatie, zonder omkadering zijn nefast
voor een goede schoolcarrière. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma neemt toe. Geen
gemakkelijke start voor job en inkomen.

Ria handtekening