Print deze pagina Print deze pagina

medicatienaarhetbuitenland2016De zomervakantie is ongetwijfeld een leuke periode en velen onder ons trekken graag naar het buitenland. Voor gezinnen met ADHD is het niet onbelangrijk om dan eens te informeren over de regelgeving van medicatie voor de behandeling van ADHD in het buitenland. Vaak vallen deze namelijk onder een bijzondere wetgeving, wat betekent dat je dit niet altijd zomaar kan meenemen naar het buitenland. We geven graag alvast de algemene richtlijnen mee. Wil je de recentste of zeer specifieke informatie opvragen, dan kunt zich het best informeren bij de ambassade van het desbetreffende land. Een goede tip: zowel in eigen land als in het buitenland kan je best je medicijn in de oorspronkelijke verpakking laten.

Binnen of buiten de Schengenzone?

Voor Schengenlanden is een attest nodig dat ingevuld wordt door een arts en aantoont dat je dit medicijn voor eigen gebruik op zak hebt. Je kan zo’n Schengenverklaring hier downloaden.

In het algemeen mag je maximaal voor 90 dagen voorschrijven, maar voor ADHD-gerelateerde medicijnen geldt een kortere voorschrijfperiode (30 dagen). Nadat de arts het document heeft ingevuld en ondertekend, moet je minstens 10 werkdagen voor de start van je reis dit document opsturen naar het FAGG:

FAGG – DG Inspectie
Afdeling Vergunningen
Dienst Verdovende Middelen
Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel

Na validatie wordt het document per post terugbezorgd aan de patiënt of zijn ouders. Duurt je reis langer dan 30 dagen? Dan moeten meerdere Schengenverklaringen opgemaakt worden zodat de data op elkaar aansluiten. Deze regelgeving kan op elk moment wijzigen. Wij raden je dan ook aan om bij twijfel contact op te nemen met de ambassades of consulaten van je reisbestemming.

Landen die buiten de Schengenzone liggen, hebben telkens een andere importvergunning. In sommige landen is import van geneesmiddelen strikt verboden of gelden specifieke voorwaarden. Hier wordt aangeraden telkens contact op te nemen met de ambassade van deze landen. Zelfs wanneer je slechts een tussenlanding maakt in een bepaald land, kunt je dit best navragen. Adressen van deze ambassades of consulaten vind je op www.diplomatie.belgium.be.  

Indien je contact opneemt met de ambassade, kan je de volgende vragen stellen:

  • Of je een medicijn met methylfenidaat/atomoxetine mag meenemen
  • Voor hoeveel dagen je jouw medicatie mag meenemen
  • Welke documenten hiervoor vereist zijn

Centrum Zitstil wenst je alvast een fijne vakantie!

* De huidige (2016) Schengenlanden zijn: België, Malta, Denemarken, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Estland, Oostenrijk, Finland, Polen, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Slovenië, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje, Letland, Tsjechië, Liechtenstein, IJsland, Litouwen, Zweden, Luxemburg en Zwitserland.