Print deze pagina Print deze pagina

19/06/2017

Nu de zomervakantie start zouden we onze kinderen volop moeten laten spelen. Helaas, kinderen krijgen daar amper nog echt de kans voor. Zowel ouders als beleidsmakers en lokale besturen moeten heel wat veranderen om kinderen opnieuw de kans te geven om VRIJ te spelen.

Wat is VRIJ spelen? In tegenstelling tot sporten in de sportclub, dansen in de dansclub of muziek leren spelen in de kunstacademie, is er bij vrij spelen geen ander doel dan het beleven van plezier van het spelen op zich. Weg van de prestatiedruk van clubs en andere verenigingen dus. Want tegenwoordig wordt het als ouder bijna van je verwacht dat je kinderen elke dag naar een andere hobby gaan en dat ze ook daar presteren. Is dat nog positief opvoeden? Als je weet dat een enquête van de Vlaamse Jeugdraad uitwijst dat liefst 38 procent van de Vlaamse jongeren met psychische problemen kampt en 60 procent daarbij als oorzaak aangeeft dat ze niet aan de hoge verwachtingen vrezen te voldoen, dan moeten we dringend gaan nadenken over hoe we de vrije tijd van onze kinderen invullen.

VRIJ spelen is zó waardevol! Door met wat vrienden een balletje te trappen op het pleintje, leert je kind heel wat sociale vaardigheden aan. Het leert je kind ook om tijd zelf in te vullen, zelf actie te ondernemen. Zelfs spelletjes die op het eerste zicht nutteloos lijken. Zo leert een kind door met een stokje in een plas te roeren een ritmische handbeweging, die rimpeltjes trekt in het water. Het kind leert iets over de aard van water en over de aard van het stokje dat het vast heeft.

Aan de ouders dus de oproep: laat je kinderen deze zomer VRIJ spelen!

Beleidsmakers en lokale besturen hebben een belangrijke taak te vervullen. Zij kunnen ervoor zorgen dat er voldoende openbare ruimte is waar kinderen vrij kunnen spelen op een veilige en gezonde manier. Zorg voor voldoende speeltuinen, groen, speelstraten, natuur... Speelruimte en natuur heeft een goede invloed op elk kind, en in het bijzonder op kinderen met ADHD.

Zet koning auto niet altijd op de eerste plaats en denk aan veilige oversteekplaatsen en routes van de ene speellocatie naar de andere. Tenslotte, voorzie voldoende middelen voor een goede speelpleinwerking!

En nu hop! Spelen maar!

 

Update: Inmiddels is onze oproep voor vrij spelen opgepikt door:

Gazet van Antwerpen: https://www.gva.be/cnt/dmf20170626_02942209/eindelijk-vakantie-laat-je-kind-zich-vervelen

VTM Nieuws: https://nieuws.vtm.be/binnenland/laat-kinderen-vrij-spelen-de-vakantie

 

* LEES het volledig artikel rond dit thema geschreven door onze medewerker Machteld Van Ostaede in het nieuwe ZitStil-magazine!

Ria handtekening

blog riavdh