Print deze pagina Print deze pagina

Met interesse hebben we de knelpuntnota van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat gelezen. De opmerkingen die hierin staan, zijn zeer herkenbaar voor centrum ZitStil. Ouders die strijden voor hun kind, onvoldoende steun ervaren van de school en daartegenover scholen die heel veel doen maar toch een conflict hebben met ouders die nog meer zorg en ondersteuning willen. Ondersteuning waarvoor het schoolteam niet altijd de middelen, fysiek en mentaal, heeft.

Ook wij zien zeer veel terughoudendheid bij ouders om bij problemen een klacht in te dienen of zelfs maar bemiddeling aan te vragen. Ondanks alles willen ze de band die er is met de school behouden en ze vrezen dat zelfs bemiddeling aanvragen daar een negatieve invloed op kan hebben die de positie van hun kind niet ten goede zal komen. Zelfs een zeer laagdrempelig bemiddelingscentrum zal hierin waarschijnlijk weinig soelaas bieden.

knelpuntnota_kinderrechtetcommisariaat

Als centrum ZitStil pleiten wij er voor om de bestaande vertrouwensband tussen ouders en scholen te versterken, zonder er een externe partner bij te brengen. Wij willen zo de energie die ouders én scholen steken in de ondersteuning van zorgleerlingen optimaal laten renderen.

Het afgelopen schooljaar 2015-2016 hebben wij een proefproject gelanceerd in drie basisscholen in het Antwerpse waarbij ouders en leerkrachten van de school rond de tafel zitten om hun bestaande samenwerking te optimaliseren. De focus lag in dit project in de eerste plaats op de zorg van leerlingen met leer-en ontwikkelingsstoornissen maar al snel bleek dat de communicatie met alle ouders kan verbeteren door een aantal kleine ingrepen. Ingrepen die handelen over sneller contact opnemen met ouders, escalaties vermijden, … met andere woorden: zorgen dat de energie van ouders en leerkrachten op de juiste manier gekanaliseerd wordt.

Niet meer hulp en meer inspanningen, maar juistere hulp.

Wij hopen in de toekomst deze ondersteuning te kunnen uitbreiden zodat ouders en leerkrachten bij ons niet enkel terecht kunnen om hun eigen positie te versterken, maar om samen een zorgnetwerk te creëren op school waar iedereen beter van wordt.

Ria handtekening

blog riavdh

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren