Aan de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de KU Leuven wordt in samenwerking met UZ Leuven, de Universiteit van Amsterdam en Centrum ZitStil vzw onderzoek verricht naar het opvoeden van kinderen met ADHD en de invloed van ADHD op het gezin.


Voor wie?

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar ouders van kinderen met een ADHD-diagnose van 6 tot en met 12 jaar oud. U komt enkel in aanmerking voor dit onderzoek als uw kind lager onderwijs volgt. Als uw kind in de kleuterklas zit, secundair onderwijs of buitengewoon onderwijs volgt, kan u helaas niet deelnemen aan dit onderzoek.

 

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit twee luiken. Het eerste luik omvat het invullen van vragenlijsten via internet. Het tweede luik bestaat uit de afname van een interview en een korte taak, wat bij u thuis kan plaatsvinden. Dit wordt steeds gepland in onderling overleg zodat u uw agenda hiervoor niet hoeft aan te passen.

In het onderzoek worden in de mate van het mogelijke beide ouders betrokken. Ook alleenstaande ouders komen in aanmerking voor deze studie.

 

Deelnemen?

Meer informatie over dit onderzoek en de link naar de vragenlijsten kan u terugvinden op de website www.opvoedenADHD.be

 

Interesse of vragen?

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Elien Segers: Elien.Segers@ppw.kuleuven.be