Aan de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de K.U.Leuven wordt momenteel onderzoek verricht naar de invloed van beloning bij kinderen met ADHD. Met dit onderzoek wil men meer inzicht krijgen in de manier waarop kinderen met ADHD nieuw gedrag aanleren en hoe beloning hierop een invloed heeft. Door hiernaar onderzoek te doen, kan bekeken worden hoe de behandeling beter afgestemd kan worden op kinderen en jongeren met ADHD. Voor dit onderzoek is de onderzoeksgroep op zoek naar kinderen met ADHD van 6 tot 10 jaar oud.

Het onderzoek bestaat uit 4 luiken:
•    vóór het onderzoek bij het kind wordt aan de ouders gevraagd om thuis een vragenbundel in te vullen via internet (ongeveer 20 minuten)
•    vervolgens vindt de testafname bij het kind plaats, wat ongeveer twee uur in beslag neemt. Het kind zal tijdens dit testmoment enkele computertaken uitvoeren. Ouders hoeven tijdens deze testafname niet aanwezig te zijn en kunnen hun kind na twee uur weer komen ophalen
•    bij (een van) de ouders wordt een interview afgenomen (± 45 minuten). Dit kan doorgaan op een moment dat de ouders zelf verkiezen (bv. tijdens het onderzoek van hun kind of op een andere dag)
•    tot slot wordt aan de ouders de toestemming gevraagd om contact op te nemen met de leerkracht van het kind om een korte vragenlijst in te vullen

Het onderzoek loopt tot eind december 2011 en zal plaatsvinden in het Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102 in Leuven. Het Psychologisch Instituut is vlot bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. De testafnames gaan door na schooltijd, op woensdagnamiddag, op zaterdag en tijdens vakanties. De ouders kunnen zelf kiezen welk moment het best past.

Elk deelnemend kind ontvangt een geschenk op het einde van het onderzoek. De ouders krijgen eveneens een vergoeding van 10 euro en kunnen de hele dag gebruik maken van gratis parkeergelegenheid in het centrum van Leuven nabij het Psychologisch Instituut.

Ouders die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek of die meer informatie wensen, kunnen contact opnemen via:
•    telefoon: 016 32 59 88
•    e-mail: Elien.Segers@ppw.kuleuven.be

Dit onderzoeksproject wordt mee ondersteund door centrum ZitStil.