Ken je dat alarmerende gevoel? Het gevoel van de tikkende klok, het gevoel van de laatste kans?. Zal het lukken? Hier volgen enkele tips:

 • Wacht niet af tot zoon of dochter zelf in gang schiet 
 • Vraag bij de start van het derde trimester (na paasvakantie) informatie op van de school:
  • Voor welke vakken moet extra gewerkt worden?
  • Hoe ziet de planning van examens en taken er uit?
 • Controleer tijdig of alle nota’s volledig zijn ingevuld  
 • Vraag indien nodig aan een medeleerling of  leerkracht copies van het lesvak
 • Probeer te achterhalen welke taken  nog moeten ingeleverd worden
 • Probeer samen met je kind een planning op te maken voor de laatste les- en examenperiodes
 • Maak samen met uw kind afspraken over hoe je  kan helpen om de planning  vol te houden
 • Zeur niet over schoolwerk op momenten dat je leuke dingen hebt ingepland
 • Hou een oogje in het zeil tijdens de examenperiode: 
  • Probeer in de mate van het mogelijke te zorgen dat er iemand aanwezig te is  tijdens de blokperiode
  • Voorzie wat extra verwenning bij geleverde inspanning. Een tip: een verwendoos voor uw kind

 

En last but not least; voorzie een mooie beloning voor jezelf. Ook ouders verdienen een medaille na de eindspurt!