Kinderen opvoeden. Bij anderen lijkt het kinderspel. Als je dan kijkt naar de uitdagingen binnen je eigen gezin … je kent dat wel van het bos en de bomen. Zeker als je mama of papa bent van een kind met ADHD word je regelmatig moedeloos. Centrum ZitStil gaat samen met jou op zoek naar oplossingen op lange termijn.

Al vanaf de kleutertijd worstelt je kind met structuur en discipline. Bovendien ontstaan er dikwijls conflicten tussen je kind met ADHD en andere gezinsleden, bijvoorbeeld rond schermgebruik, huiswerk, opruimen, bij het samen spelen enz. Kinderen met ADHD reageren impulsiever, maken meer kapot, spelen dingen kwijt … Hierdoor verlies je weleens je geduld. Wat je wil vermijden is dat je vast komt te zitten in frustraties en steeds terugkerende crisissituaties. Maar hoe kom je tot een positieve, waardevolle aanpak?

De eerste stap om er mee om te gaan? Erkennen dat het moeilijk loopt. Vaak is het toegeven van een probleem de grootste drempel. Of je nu een kind hebt met ADHD of niet, opvoeden is geen kinderspel. Wanneer je praat over je moeilijkheden als ouder, zal je zien dat heel wat vrienden en kennissen dezelfde problemen ervaren.

Bij ZitStil zijn we erg begaan met deze problematiek. Voor ouders van kinderen met ADHD organiseren wij daarom oudertrainingen. Je krijgt tijdens zo’n training niet enkel theoretische kaders over ADHD, maar komt ook in contact met andere ouders met dezelfde ervaringen. Op die manier kan je bezorgdheden met elkaar delen en stilstaan bij wat werkt. ZitStil biedt hulp om de ouder-kind relatie terug op het juiste spoor te zetten, zodat je terug (meer) positieve momenten met je kind ervaart en de negatieve spiraal doorbreekt. We staan stil bij wat je kind echt helpt, maar ook bij wat mogelijk is voor jou.

Wil je ook een oudertraining volgen? De eerstvolgende training over het opvoeden van lagereschoolkinderen met ADHD gaat door op 13 februari 2020. Je vindt meer informatie en kan je inschrijven via deze link. Maar haast je, de plaatsen zijn beperkt!

Ria handtekening