Opleidingen voor kleuter- en lager onderwijs

Een juist beeld krijgen van kind met ADHD is de eerste stap in de aanpak. Kennis over deze stoornis vergemakkelijkt deze juiste beeldvorming. Vandaar dat we uitgebreid stilstaan bij de stoornis ADHD: kenmerken, voorkomen, en oorzaken en behandelingsvormen in het algemeen. Een realistisch verwachtingspatroon voor kinderen met ADHD sluit aan bij deze beeldvorming. Wat kan en mag ik verwachten van een kind met ADHD op het vlak van werkhouding, plannings- en organisatievaardigheden, stilzitten, sociale vaardigheden, … ? Eens we juist kunnen inschatten wat haalbaar is voor een kind met ADHD in de klascontext, kunnen op zoek gaan naar allerhande ondersteuningsvormen om een ADHD-vriendelijk klimaat te creëren. De focus ligt hierbij op zoeken naar extra vormen van structuur en manieren om de klassituatie te verduidelijken en te vereenvoudigen. Naast het aanbieden van dergelijke ADHD-vriendelijke omgeving kan je als leerkracht door de juiste attitude, een aangepaste manier van reageren op dergelijke leerlingen veel bijsturen en voorkomen. Positieve aanpak speelt hierin een sleutelrol. Positief zijn lijkt eenvoudig, maar positief zijn naar zorgleerlingen is vaak niet zo evident. Wanneer en hoe ingrijpen op ongewenst gedrag sluit het rijtje over de pedagogische vaardigheden af.

Deze activiteit wordt binnenkort opnieuw georganiseerd.