Spreker: Dr. Karen Vertessen, kinder- en jeugdpsychiater, UPC Z.ORG KU Leuven

ADHD leidt er vaak toe dat relaties in verschillende contexten onder druk komen te staan. Bij de behandeling van ADHD richten verschillende interventies zich dan ook op het verbeteren van deze relaties. In deze lezing gaan we dieper in op de moeilijkheden die vaak gepaard gaan met specifieke relaties zoals spanning bijvoorbeeld in relaties ouder-kind, brussen-kind, leerkracht-kind, leeftijdsgenoten-kind, en bespreken we welke interventies hiervoor bewezen helpend zijn.