Spreker: Ludo Heylen

Heel wat mistoestanden ontstaan waar mensen zich ontkoppeld voelen. Ze bekijken de andere vanop afstand en voelen geen connectie.  Je hebt ontkoppelingen tussen groepen mensen als het gaat over wij-zij-groepen; leraren-leerlingen; kleur-geen kleur; gelovige-ongelovige; autochtoon-allochtoon. Het is gevaarlijk om je laten mee te sleuren in polarisatie want net dan onttrek je jezelf om banden te kunnen maken met de andere groep. De oplossing is altijd op zoek gaan naar het connectie maken met de andere.

Anouk Depuydt deed samen met Johan Deklerck onderzoek naar grensoverschrijdende gedrag en hoe je het fundamenteel kan aanpakken. Ze bestudeerde getuigenissen en autobiografieën van daders en slachtoffers om op zoek te gaan naar wat inhoudelijk gemeenschappelijk is voor zeer uiteenlopende vormen van delinquentie. Daarbij was het belang van het voelen van een band, het voelen van connectie, het voelen van een link met de andere een heel belangrijk gegeven. Op het moment dat er een band is, ga je je anders gedragen. Op het moment je je verbindt met de andere dan kan je de andere geen pijn doen.

Werken aan verbondenheid is een manier om kinderen gevoelig te maken voor de verschillende banden die ze hebben met hun leefomgeving. Wanneer je meer bewust bent van wat je bindt, waarmee je verbonden bent dan ga je er ook respectvoller mee om. In de lezing geven we voorbeelden van hoe je bij kinderen en jongeren kan werken aan een basishouding van verbondenheid.