Print deze pagina Print deze pagina

In deze videoreportage, gemaakt in samenwerking met Appelbaum, komt u meer te weten over de werking van centrum ZitStil.Specifiek voor ouders van kinderen met ADHD heeft centrum ZitStil volgend aanbod uitgewerkt:

 

Infoavond ‘ADHD. Leven in een andere versnelling’
Op deze avond krijgt u degelijke informatie over ADHD, informatie over de oorzaken, de prevalentie en bijkomende problemen. We gaan dieper in op de mogelijke gevolgen van ADHD en kijken naar gedrag in een ADHD context. Meer info.

 

Workshops opvoedingsondersteuning
In een workshop opvoedingsondersteuning gaan ouders samen met ons in op een relevant opvoedkundig thema. De regiocoach van centrum ZitStil begeleidt het gesprek tussen de deelnemers. Ouders hebben de kans om ervaringen rond het thema te delen. Alle workshops worden in elf regio’s in Vlaanderen gegeven. Meer info.

 

ZitStil-magazine
Dit is het driemaandelijks tijdschrift van centrum ZitStil, het kennis- en expertisecentrum ADHD in Vlaanderen. Het magazine staat boordevol inhoudelijke artikels over ADHD en de gevolgen op het functioneren, handige tips, herkenbare getuigenissen en spraakmakende interviews. Je kan abonnee worden op het ZitStil-magazine via de webshop.

 

Consultatielijn
Psychologisch advies, hulpverlening of een gerichte doorverwijzing op afstand? Bel naar de ADHD-consultatielijn 070 222 135. Elke donderdag van 9.15u. tot 12.15u. € 0,3 per minuut met de vaste lijn en gsm.

 

Training voor ouders van drukke kleuters
Alle kleuters zijn wel eens druk, bijvoorbeeld als ze opgewonden zijn voor hun verjaardag of hun energie kwijt moeten na een lange schooldag. Druk gedrag hoort bij de kleutertijd. Sommige kinderen zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes wel heel érg druk. Het lijkt wel of ze geen rustig moment kennen.Deze kinderen zijn vaak heel beweeglijk, altijd in de weer, zitten overal op en aan, zijn snel afgeleid en luisteren slecht. Voor deze kleuters is het leven niet zo gemakkelijk. Ze raken vaak in conflicten verzeild, zowel thuis als op school en krijgen al gauw het etiket ‘lastig kind’ opgeplakt. Meer info.

 

Training voor ouders van lagereschoolkinderen met ADHD
Het opvoeden van een kind of een jongere met ADHD is voor de ouders een veeleisende taak. Spontaan opvoeden is niet genoeg: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Een medewerker van centrum ZitStil geeft de training.We vinden het wenselijk dat beide ouders de training volgen. Een alleenstaande ouder kan daarom een tweede persoon die nauw betrokken is bij de opvoeding van het kind, naar deze training meevragen. Vanzelfsprekend zijn ouders die alleen hun kind opvoeden ook van harte welkom.Theoretische achtergrond wordt aangevuld met de dagelijkse ervaringen en met praktische oefeningen. Er wordt ook een opdracht gegeven voor thuis die dan in een volgende sessie besproken wordt. Meer info.

 

Training voor ouders van pubers met ADHD
De puberteit is een bewogen ontwikkelingsfase die bij jongeren en hun ouders veel in gang zet. Beiden worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met de groeiende autonomiebehoefte van de jongere. Het zoeken naar een goed evenwicht tussen vasthouden en loslaten is voor ouders een moeilijke oefening. Voor ouders van jongeren met ADHD zijn er extra hindernissen te nemen. Hun kind slaagt er vaak niet zo vlot in om bepaalde taken zelfstandig op te nemen en/of uit te voeren. De toenemende druk van school en buitenwereld maakt ouders vaak onzeker over hun aanpak.

In deze training gaan we samen op zoek naar een positieve aanpak die aansluit bij de eigen ervaringen van ouders en de mogelijkheden én beperkingen van hun kind. Er worden tijdens de training handvatten van aanpak aangeboden. Tegelijk wordt via ervaringsuitwisseling en concrete oefeningen aan de slag gegaan met ieders situatie. Meer info.

 

Psycho-educatie voor jongeren + optionele oudersessies
Je hebt een zoon of dochter tussen de 14 en de 17 jaar met een diagnose ADHD of ADD? Dan is deze psycho-educatie misschien iets voor jullie. Door psycho-educatie leren jullie AD(H)D beter kennen. Wat houdt het eigenlijk in en vanwaar komt die stoornis? Wat kan je er zelf aan doen? Waar kan je in de toekomst op letten? De jongere krijgt dankzij de psycho-educatie meer vat op zijn eigen AD(H)D en leert die dan ook aanvaarden.

Het kan best dat men een hekel heeft aan AD(H)D en daardoor geen zin heeft in educatie. Maar misschien zoekt ook jouw tiener naar een oplossing voor de problemen thuis, op school of in de vrije tijd. Mogelijk lukt dit beter in een groep met andere jongeren die met dezelfde problemen geconfronteerd worden.

Op het ogenblik dat jouw kind in groep samen zit, kan je er als ouders voor kiezen om de gelijklopende sessies met de andere ouders te volgen. Hier bespreken we dezelfde thema’s en wisselen we ook ervaringen uit. Wat jij vertelt in jouw groep en je kind vertelt in zijn groep wordt niet doorgegeven. Je kan dus in alle vertrouwen je ervaringen delen. Meer info.

 

Training voor ouders van jongvolwassenen met ADHD
Vader of moeder zijn, blijft een avontuur, met steeds nieuwe uitdagingen. De omgeving geeft vaak de indruk aan ouders van een jongvolwassene dat hun rol als steun en opvoeder overbodig wordt.Ouders van jongeren met ADHD hebben echter vaak een totaal andere ervaring. Hun steun blijft essentieel zowel op praktisch als op emotioneel gebied. Toch heeft ook hun jongvolwassen kind vaak de neiging om het allemaal alleen te doen en wordt de relatie met de ouders dan ook danig onder druk gezet. Andere jongvolwassenen gaan dan weer hun problemen omzeilen en blijven veilig thuis, zonder echt stappen naar de toekomst te zetten, waar de ouders ook niet gerust van worden. Meer info.