Print deze pagina Print deze pagina

Specifiek voor professionelen heeft centrum ZitStil volgend aanbod uitgewerkt:

Consultaties
Op afspraak (Tel 03 830 30 25) kan men op ons centrum individuele kortdurende advies- of begeleidingsgesprekken bekomen. Deze consultaties kunnen verschillend van aard zijn. Het kan gaan om een adviesgesprek voor oriëntering in het hulpverleningsveld en doorverwijzing,  psycho-educatie, begeleiding met een meer coachend accent, verwerking van bijkomende problemen, hulp aan de ouders of de partners… De volwassene kan hierbij alleen komen, of samen met de ouders of partner. De ouders of partner zijn op aanvraag ook alleen welkom.

 

ZitStil-magazine
Dit is het driemaandelijks tijdschrift van centrum ZitStil, het kennis- en expertisecentrum ADHD in Vlaanderen. Het magazine staat boordevol inhoudelijke artikels over ADHD en de gevolgen op het functioneren, handige tips, herkenbare getuigenissen en spraakmakende interviews. Je kan abonnee worden op het ZitStil-magazine via de webshop.

 

Lezing ‘ADHD in de klas’

Leerlingen met ADHD brengen vaak leven in de brouwerij, maar kunnen ook vaak een uitdaging voor de leerkracht betekenen. In deze lezing bekijken we hoe de sfeer en de leefbaarheid in de klas en op school voor een kind met ADHD, de medeleerlingen én de leerkracht kan bevorderd worden. We bieden deze lezing aan in twee versies. Eén gericht op de specifieke problemen en aandachtspunten van leerlingen in het basisonderwijs en één specifiek gericht op die van de leerlingen in het secundair onderwijs. Meer info.

 

Opleidingen voor kleuter- en lager onderwijs

Een juist beeld krijgen van kind met ADHD is de eerste stap in de aanpak. Kennis over deze stoornis vergemakkelijkt deze juiste beeldvorming. Vandaar dat we uitgebreid stilstaan bij de stoornis ADHD: kenmerken, voorkomen, en oorzaken en behandelingsvormen in het algemeen. Een realistisch verwachtingspatroon voor kinderen met ADHD sluit aan bij deze beeldvorming. Wat kan en mag ik verwachten van een kind met ADHD op het vlak van werkhouding, plannings- en organisatievaardigheden, stilzitten, sociale vaardigheden, … ? Eens we juist kunnen inschatten wat haalbaar is voor een kind met ADHD in de klascontext, kunnen op zoek gaan naar allerhande ondersteuningsvormen om een ADHD-vriendelijk klimaat te creëren. De focus ligt hierbij op zoeken naar extra vormen van structuur en manieren om de klassituatie te verduidelijken en te vereenvoudigen. Naast het aanbieden van dergelijke ADHD-vriendelijke omgeving kan je als leerkracht door de juiste attitude, een aangepaste manier van reageren op dergelijke leerlingen veel bijsturen en voorkomen. Positieve aanpak speelt hierin een sleutelrol. Positief zijn lijkt eenvoudig, maar positief zijn naar zorgleerlingen is vaak niet zo evident. Wanneer en hoe ingrijpen op ongewenst gedrag sluit het rijtje over de pedagogische vaardigheden af. Meer info.

 

Opleidingen voor secundair onderwijs

‘Omgaan met ADHD in de klas in het secundair onderwijs’ 5 sessies voor leerkrachten en leerlingenbegeleidersKinderen en jongeren met ADHD zijn enthousiaste leerlingen die “leven in de brouwerij” kunnen brengen. Maar soms maken ze het hun leerkracht moeilijk door druk en ongeremd te reageren en alle aandacht op te eisen. Leerlingen met ADD en ADHD hebben daarnaast ook problemen met concentratie en organisatie. Vooral dit laatste doet soms meer problemen rijzen dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Deze leerlingen hebben ook voor deze vormen van ‘ongewenst gedrag’ een specifieke aanpak in de klas nodig! In twee dagvullende sessies wordt rond drie hoofdthema’s gewerkt: kennis over ADHD, aanpak op klasniveau en aanpak op schoolniveau. Meer info.

 

Opleiding zorgtrajectbegeleider

Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor diagnostici en hulpverleners die beroepsmatig actief zijn rond ADHD en zich willen bekwamen in het begeleiden van ouders bij het installeren, registreren en opvolgen van het zorgtraject van hun kind met ADHD.Centrum ZitStil wil in Vlaanderen een stevig netwerk opbouwen van professionelen die, kort na de diagnose, verder kunnen helpen bij het organiseren van een kwaliteitsvolle hulpverlening. Hierdoor wordt tijd gewonnen één wordt een kwaliteitsgarantie ingebouwd.Via de zorgtrajectbegeleiding wordt geen nieuwe hulp geïnstalleerd, maar wel een persoonlijke wegwijzer aangeboden die snel en flexibel kan inspelen op de meest dringende zorgnoden van ouders. Bovendien wordt het behandelingsadvies vertaald in een realistisch en haalbaar traject voor ouders en kinderen. Om het zorgtraject voor ouders goed te structureren, installeren en registreren werd een speciale zorgmap met een zorgboek voor ADHD ontwikkeld. Dit instrument wordt tijdens de opleiding voorgesteld.Professionelen die de opleiding hebben gevolgd, krijgen een certificaat én een licentie om de zorgmap voor hun eigen cliënteel te kunnen aankopen en verspreiden. De opleiding bestaat uit drie modules verspreid over 3 dagdelen. Meer info.

 

Opleiding Train de Trainer

Centrum ZitStil organiseert de opleiding Train de Trainer voor wie aan de slag wil met een oudertraining*. Tijdens een tweedaagse opleiding staan we stil bij de uitgangspunten en basisprincipes van ouderbegeleiding bij ADHD en hoe we deze kunnen toepassen in de training zelf. We gaan na hoe we als trainer model kunnen staan voor hetgeen we bij de ouders met de training willen bereiken en welke de belangrijkste valkuilen daarbij zijn. Meer info.

 

Activiteiten op aanvraag

Naast het open activiteiten aanbod biedt centrum ZitStil tal van andere activiteiten aan, op maat gesneden van de doelgroep. Hieronder vindt u een overzicht van dit aanbod. Voor elke titel ziet u telkens een pdf link naar een handige productfiche in pdf-formaat. Heeft u nog vragen, aarzel niet om meer informatie in te winnen. Dit kan via info@zitstil.be of tel. 03/830 30 25. Meer info.