Een andere vraag?

contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1
­

Trainingsmodule leerkrachten en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs

Kinderen en jongeren met ADHD zijn enthousiaste leerlingen die ‘leven in de brouwerij’ kunnen brengen. Maar soms maken ze het hun leerkracht moeilijk door druk en ongeremd te reageren en alle aandacht op te eisen. Leerlingen met ADD en ADHD hebben daarnaast ook problemen met concentratie en organisatie. Deze leerlingen hebben ook voor deze vormen van ‘ongewenst gedrag’ een specifieke aanpak in de klas nodig!

Info en inschrijven

Psycho-educatie voor jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar (vanaf 13/10/2016)

Wil je meer inzicht in de problematiek van ADHD en de behandelingsmogelijkheden? Wens je hulp bij het aanvaarden van de diagnose en je moeilijkheden én wil je zicht krijgen op je sterke kanten? Dan is psycho-educatie een aanrader! Door psycho-educatie leer je de stoornis echt kennen en begrijp je beter wat het met je doet. Het contact met lotgenoten bevordert herkenning en wederzijdse steun.

Info en inschrijven

Training voor ouders van pubers met ADHD (vanaf 10/10/16)

Voor ouders van jongeren met ADHD zijn er heel wat hindernissen te nemen. Hun kind slaagt er vaak minder in om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. De toenemende druk van school en buitenwereld maakt ouders vaak onzeker over hun aanpak. In deze training gaan we samen op zoek naar een positieve aanpak die aansluit bij de eigen ervaringen van ouders en de mogelijkheden van hun kind.

Info en inschrijven

2709, 2016

Nieuwe boeken in de webshop

  We hebben volgende twee publicaties toegevoegd in onze webshop: Samen sterk: ouders & school Tegenwoordig wordt er veel geschreven over de samenwerking tussen ouders en school. Zelden gebeurt dit vanuit het perspectief van de ouders. Dit boek is speciaal geschreven voor ouders en door ouders en biedt een heel concreet kader en tips  in het leren samenwerken en communiceren met de school op een constructieve manier.  Vaak is dit voor ouders een moeilijke opdracht. Zeker als je kind ook extra zorg vraagt. Wat vertel je dan best? Wat kan en mag je verwachten als ouder van de [...]

2308, 2016

Centrum ZitStil pleit voor versterking vertrouwensband tussen ouders en scholen

Met interesse hebben we de knelpuntnota van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat gelezen. De opmerkingen die hierin staan, zijn zeer herkenbaar voor centrum ZitStil. Ouders die strijden voor hun kind, onvoldoende steun ervaren van de school en daartegenover scholen die heel veel doen maar toch een conflict hebben met ouders die nog meer zorg en ondersteuning willen. Ondersteuning waarvoor het schoolteam niet altijd de middelen, fysiek en mentaal, heeft. Ook wij zien zeer veel terughoudendheid bij ouders om bij problemen een klacht in te dienen of zelfs maar bemiddeling aan te vragen. Ondanks alles willen ze de band die er [...]

1908, 2016

Onderzoekers die medicatiegebruik bij studenten onderzoeken, luiden de alarmbel en vragen preventiecampagne: centrum ZitStil staat klaar!

Centrum ZitStil organiseert infoavonden over ADHD waarin ook de werking van medicatie voor ADHD wordt uitgelegd. Blijkbaar hebben geneeskundestudenten er baat bij om deze infoavonden te volgen want niet minder dan 1 op 9 van de geneeskundestudenten heeft al Rilatine genomen in de hoop de concentratie te verhogen en dat is niet zonder gevaren. 11,1% is een hallucinant aantal. Want oudere onderzoeken die we in ons media-archief terugvonden, spraken van vier tot vijf procent. Het stijgend aantal studenten dat deze medicatie neemt zonder voorschrift is dus een zorgwekkende evolutie. We komen graag naar universiteiten en hogescholen toe om de [...]

1808, 2016

Standaard Solidariteitsprijs: stem nu op centrum ZitStil en help ons om de aandacht te vestigen op ADHD bij volwassenen!

Alle finalisten van de Standaard Solidariteitsprijs 2016 zijn inmiddels in de krant verschenen. Dat betekent dat het publiek nu zijn stem mag uitbrengen op zijn favoriete inzending. Deze publieksprijs is meer dan enkel een leuke titel. De winnaar mag in het najaar drie maal gratis adverteren op een pagina in De Standaard. Het zou fantastisch zijn mochten we nog drie keer de aandacht van een groot doelpubliek vestigen op ADHD bij volwassenen, nog steeds een onderbelichte problematiek. We hopen dat onze advertentie, waarvoor we samenwerkten met Ideeweb, onze vertrouwde partner voor events en andere campagnes, je overtuigd heeft om je [...]

208, 2016

Inspannen om beter te ontspannen?

‘Jezelf wat meer leren ontspannen’ krijgen velen van ons wel ’s te horen als het allemaal wat teveel wordt of je met wat vage lichamelijke klachten zit. Meestal een goed bedoelde raad die perfect aansluit met wat je jezelf al voorgenomen hebt. Hoe je dat dan het best doet, dat blijkt vaak een ander paar mouwen. Voor personen met ADHD kan het al helemaal een helse opdracht zijn, dat ‘leren ontspannen’. Belangrijke stoorzenders zoals doordraven, niet kunnen stoppen, over z’n grenzen gaan, onrustig worden van stilzitten, een hoofd dat nooit stilstaat, bemoeilijken in belangrijke mate de beleving van [...]