­

Workshop: Wel of geen ADHD-medicatie? Iedereen heeft een mening

Medicatie voor ADHD doet de gemoederen hoog oplaaien. Als ouder voel je je soms gevangen tussen voor- en tegenstanders. En wat je ook kiest: het lijkt wel of je je altijd moet verantwoorden. Of misschien zeg je wel niets over je keuze uit vrees voor de reactie’s? Op deze avond delen ouders hun ervaringen met medicatie, hun gevoelens daarbij en de reacties van de omgeving. Laat ons er samen over praten en steun zoeken bij elkaar.

Meer info

Training voor ouders van drukke kleuters (vanaf 20/09/16)

Sommige kinderen zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes wel heel érg druk. Het lijkt wel of ze geen rustig moment kennen, zitten overal op en aan, zijn snel afgeleid en luisteren slecht. Een kind opvoeden met druk, hyperactief gedrag is geen eenvoudige opgave en ouders hebben dikwijls te maken met onbegrip . De training is bedoeld om ouders met een druk kind een steuntje in de rug te bieden bij de dagelijkse opvoeding.

Info en inschrijven

Opleiding Train de Trainer ‘Oudertraining ADHD’ (vanaf 24/05/16)

Centrum ZitStil organiseert de opleiding Train de Trainer voor wie aan de slag wil met een oudertraining. Tijdens een tweedaagse opleiding staan we stil bij de uitgangspunten en basisprincipes van ouderbegeleiding bij ADHD en hoe we deze kunnen toepassen in de training zelf. We gaan na hoe we als trainer model kunnen staan voor hetgeen we bij de ouders met de training willen bereiken en welke valkuilen er bestaan.

Meer info

2604, 2016

Verhoogde kinderbijslag: wie heeft er recht op en hoe vraag je het aan?

Sinds juli 2014 wordt de verhoogde kinderbijslag iets anders geregeld omdat de vaststelling op Federaal niveau gebeurt en de uitbetaling op Vlaams niveau. Tot 31 december 2019 geldt de volgende procedure om in aanmerking te komen voor een toeslag voor kinderen met een handicap: Wie heeft recht op een toeslag voor kinderen met een handicap? De toeslag voor kinderen met een handicap is een bijkomende toeslag voor ouders  van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap of aandoening. Als ouder van een kind met een handicap of aandoening tussen 0 en 21 jaar [...]

2403, 2016

Ria Van Den Heuvel beantwoordt lezersvragen over ADHD in Knack

In Knack editie 12 van 23 maart 2016 staat een artikel over ADHD waar Ria Van Den Heuvel, directeur van ons centrum, aan meegewerkt heeft. Lezers van het magazine konden de afgelopen week hun vragen over ADHD en ADD stellen waarop Ria deze beantwoordde. Hierbij gaf zij ook duiding over medicatiegebruik en de invloed van de omgeving op ADHD. Centrum ZitStil zet zich steeds in om uw vragen te beantwoorden en een zo breed mogelijk publiek te informeren over de ontwikkelingsstoornis ADHD. Het volledige artikel kan je hier lezen.  

2203, 2016

Impulsief posten op sociale media en ADHD gaan dikwijls samen, wat zijn de gevolgen?

De CLB's sloegen onlangs alarm over een fenomeen dat ook in Vlaanderen steeds vaker de kop opsteekt, namelijk 'sexting'. Dat is het uitwisselen van naaktfoto’s, meestal via smartphone. Dergelijke beelden worden vaak doorgestuurd of online gezet door anderen en dat heeft kwalijke gevolgen. Volgens het CLB van Gent gaat het om vijf gevallen in hun regio. Dirk De Pover van Childfocus meldt dat al 1 op 10 Europese kinderen tussen 11 en 15 met sexting te maken kregen. Voor ruim de helft van die kinderen was die ervaring heel negatief. Als de foto's zonder hun medeweten gedeeld worden, leidt dat tot schaamte [...]

1502, 2016

Scholen enthousiast over nieuw project van centrum ZitStil

Centrum ZitStil gaat met de steun van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met een aantal enthousiaste scholen aan de slag om de samenwerking tussen leerkrachten en ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen in kaart te brengen en waar nodig deze te verbeteren. Het project loopt tot juni 2016. Samenwerking school en ouders cruciaal Een goede samenwerking tussen de school en de ouders draagt bij tot een betere relatie tussen leerkracht en kind.  Een kind dat zich goed voelt bij de leerkracht zal zich uiteraard ook beter inzetten voor de schooltaken en beter zijn best [...]

2801, 2016

Vrijwillig: wel gratis maar niet voor niets

Van 27 februari tot 6 maart 2016 is het vrijwilligersweek! Ook centrum ZitStil heeft dan nog meer aandacht dan anders voor zijn vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is populair in Vlaanderen. Heel wat mensen zetten zich naast hun dagtaak in, voor  een vereniging of om iets of iemand te helpen. Wikipedia geeft volgende definitie van vrijwilligerswerk: Het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd Zonder financiële vergoeding In georganiseerd verband Met een maatschappelijk doel en voor anderen, zowel individuen als groepen of voor de samenleving Je vrijwillig voor iets inzetten heeft een belangrijke waarde in onze Vlaamse cultuur. Tot zo een [...]