Een andere vraag?

contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1 contact1
­

Training mediawijs opvoeden: hands-on met nieuwe media (vanaf 09/11/16)

We bekijken samen hoe kinderen en tieners sociale media gebruiken anno 2016 zodat je beter kan inspelen op hun vragen en ze beter kan waarschuwen voor mogelijke valkuilen. Deze training is vooral gericht op ouders van kinderen die actief zijn op het internet en is niet specifiek gericht naar ADHD of ADD. Ook leerkrachten en zorgbegeleiders die meer zicht wil krijgen op de online leefwereld zijn welkom.

Info en inschrijven

Trainingsmodule leerkrachten en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs

Kinderen en jongeren met ADHD zijn enthousiaste leerlingen die ‘leven in de brouwerij’ kunnen brengen. Maar soms maken ze het hun leerkracht moeilijk door druk en ongeremd te reageren en alle aandacht op te eisen. Leerlingen met ADD en ADHD hebben daarnaast ook problemen met concentratie en organisatie. Deze leerlingen hebben ook voor deze vormen van ‘ongewenst gedrag’ een specifieke aanpak in de klas nodig!

Info en inschrijven

Houden van een partners met ADHD (vanaf 06/12/2016)

Je partner heeft ADHD of een vermoeden van ADHD. Je wil wel samen verder, maar je weet niet altijd hoe. Dan is psycho-educatie wel iets voor jou. We gaan samen kijken wat ADHD nu eigenlijk is. Wat zijn de oorzaken en gevolgen? Hoe worden deze zichtbaar in het dagelijks leven? Op basis van bestaande kennis en van ervaringen van de deelnemers komen we tot een dialoog, herkenning en nieuwe ideeën.

Info en inschrijven

1310, 2016

ZitStil-magazine 143: themanummer ADHD & Vrije Tijd

Magazine 143 is uit en beland binnenkort in de bus van onze abonnees. in dit themanummer gaan we in op het thema vrije tijd en ADHD. Zo hebben we samen met onze lezers de beste tips voor een geslaagde ADHD-vakantie verzameld en bekijken we waar je best op let als je kind met ADHD op kamp gat. Maar vrije tijd is meer dan op vakantie gaan. We hebben het ook over hobby’s en hoe je die kan volhouden. Heeft natuur een link met ADHD? We zoeken het uit en bekijken ook de financiële valkuilen die gepaard gaan met vrije [...]

1010, 2016

Trek de (post)kaart van meer veerkracht!

Op 10 oktober is het Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Dit jaar ligt de nadruk op veerkracht en dat houdt ook een oproep in: want zorgen voor elkaar zorgt voor meer veerkracht bij personen die het moeilijk hebben. Belangrijk om te doen, want weten dat er iemand voor je is als het even moeilijk gaat, maakt je sterker. Bij ADHD is dat niet anders. Als iemand met ADHD terecht kan bij vrienden en familie en als die omgeving ook op het nodige begrip en ondersteuning kan rekenen, creëer je een vangnet. Dat kan al heel wat problemen voorkomen. [...]

2709, 2016

Nieuwe boeken in de webshop

  We hebben volgende twee publicaties toegevoegd in onze webshop: Samen sterk: ouders & school Tegenwoordig wordt er veel geschreven over de samenwerking tussen ouders en school. Zelden gebeurt dit vanuit het perspectief van de ouders. Dit boek is speciaal geschreven voor ouders en door ouders en biedt een heel concreet kader en tips  in het leren samenwerken en communiceren met de school op een constructieve manier.  Vaak is dit voor ouders een moeilijke opdracht. Zeker als je kind ook extra zorg vraagt. Wat vertel je dan best? Wat kan en mag je verwachten als ouder van de [...]

2308, 2016

Centrum ZitStil pleit voor versterking vertrouwensband tussen ouders en scholen

Met interesse hebben we de knelpuntnota van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat gelezen. De opmerkingen die hierin staan, zijn zeer herkenbaar voor centrum ZitStil. Ouders die strijden voor hun kind, onvoldoende steun ervaren van de school en daartegenover scholen die heel veel doen maar toch een conflict hebben met ouders die nog meer zorg en ondersteuning willen. Ondersteuning waarvoor het schoolteam niet altijd de middelen, fysiek en mentaal, heeft. Ook wij zien zeer veel terughoudendheid bij ouders om bij problemen een klacht in te dienen of zelfs maar bemiddeling aan te vragen. Ondanks alles willen ze de band die er [...]

1908, 2016

Onderzoekers die medicatiegebruik bij studenten onderzoeken, luiden de alarmbel en vragen preventiecampagne: centrum ZitStil staat klaar!

Centrum ZitStil organiseert infoavonden over ADHD waarin ook de werking van medicatie voor ADHD wordt uitgelegd. Blijkbaar hebben geneeskundestudenten er baat bij om deze infoavonden te volgen want niet minder dan 1 op 9 van de geneeskundestudenten heeft al Rilatine genomen in de hoop de concentratie te verhogen en dat is niet zonder gevaren. 11,1% is een hallucinant aantal. Want oudere onderzoeken die we in ons media-archief terugvonden, spraken van vier tot vijf procent. Het stijgend aantal studenten dat deze medicatie neemt zonder voorschrift is dus een zorgwekkende evolutie. We komen graag naar universiteiten en hogescholen toe om de [...]