Lezing: ‘Een zorgnetwerk voor kinderen en jongeren met ADHD? Kansen en knelpunten van een samenwerkingsverband tussen artsen en andere zorgverstrekkers’ (dr. Emmanuël Nelis)