Korte inhoud: Verschillende zorgactoren namen eind 2004 in West-Vlaanderen samen het initiatief om hun zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen. Deze oefening leidde tot ervaring en inzicht, maar dit is geen eindpunt in een evolutie naar meer transparantie, kwaliteit en vlotte beschikbaarheid voor gezinnen en verwijzers.

Spreker: Dr. Emmanuël Nelis
Dienst/samenwerkingsverband: Dr. Emmanuël Nelis is kinder- en jeugdpsychiater aan het az Sint-Lucas in Brugge.