Geef je Rilatine ook in de vakantie en het weekend of alleen op schooldagen?