Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk en moet je per kind bekijken wat het beste is. Belangrijk is om na te gaan waarom medicatie gegeven wordt. Als het hoofdzakelijk gaat om problemen op school, kan de medicatie in de weekends en vakanties stopgezet worden.

Anderzijds kunnen er redenen zijn om de medicatie niet te onderbreken, zoals veel problemen thuis of nevenwerkingen bij het telkens opnieuw starten van de medicatie. Dit kan je best bekijken met je psychiater.