Print deze pagina Print deze pagina

Centrum ZitStil is een vzw waar een ploeg van 12 mensen werkt.
Gedrags- en andere psychologen, sociaal-culturele werkers, administratieve krachten en een communicatiemedewerker werken onder leiding van een directeur en onder de vleugels van een gedreven raad van bestuur aan de realisatie van de doelstelling en missie.

Centrum ZitStil wordt daarbij ondersteund door een grote groep vrijwilligers: mensen in de Raad van Bestuur en in de Algemene Vergadering, de adviesraad van ouders, de vrijwilligers in de verschillende regio’s, jongeren en volwassenen met ADHD, hun families, partners, kinderen …

Centrum ZitStil onderhoudt een groot netwerk aan contacten in de gezondheids- en welzijnsector, de onderwijswereld en op de arbeids- en tewerkstellingsterreinen.

Centrum ZitStil maakt deel uit van de federatie Vijftact en van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid.

Voor haar werking ontvangt centrum ZitStil subsidies, projectgeld en giften van: Koning Boudewijnstichting, Steunraad Antwerpen, Janssen-Cilag, Eli Lily, Novartis, Nationale Loterij, Rotary Lier, Alcatel, Securex, Vlaams Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor volwassenen, Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap, Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen – dienst Welzijn, Vlaams Agentschap Welzijn en Gezondheid, verschillende particulieren, bijdragen cliënten.

Lees meer over de visie van centrum ZitStil op projectondersteuning en giften.