Print deze pagina Print deze pagina

Centrum ZitStil moet, om zijn werking te financieren, ook een beroep doen op projectondersteuning en giften. Ook u kunt de werking van centrum ZitStil steunen. Elke bijdrage is welkom op rekeningnummer BE31001115030255  (BIC: GEBABEBB). Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar (mededeling: ‘gift’). Een fiscaal attest wordt u nadien toegestuurd.

Gelden kunnen echter slechts worden aanvaard met inachtneming van de volgende basisprincipes:

 • Onafhankelijkheid
  Centrum ZitStil wil werken in alle onafhankelijkheid. Dit is inherent aan de filosofie van centrum ZitStil, die de vrijheid van werking vooropstelt. Dit betekent dat er van een sponsor generlei druk wordt toegelaten op de wijze van werking of op de manier waarop data moeten worden geïnterpreteerd.
 • Eigendom en gebruik van werkresultaten
  Alle werkresultaten zijn en blijven eigendom van centrum ZitStil. Alle middelen moeten worden ingezet opdat deze resultaten niet zouden kunnen misbruikt worden.
 • Niet-éénzijdige projectondersteuning & giften
  Centrum ZitStil geeft in de eerste plaats de voorkeur aan projectondersteuning & giften door verschillende organisaties/instellingen. Op die manier ontstaat er geen ideologische noch financiële afhankelijkheidssituatie van centrum ZitStil ten aanzien van de donateurs.
 • ‘Corporate support’
  Het moet mogelijk zijn om niet-projectgebonden projectondersteuning & giften te verwerven. Dit heeft voor de donateur als voordeel dat, indien hij zich niet rechtstreeks wil verbinden met een bepaald project rond ADHD, hij toch als donateur kan optreden. Voor centrum ZitStil heeft dit het voordeel dat er een flexibelere situatie ontstaat om bepaalde projecten waarvoor op zich slechts beperkte financiering bestaat, toch te kunnen uitvoeren.

Voor haar werking ontvangt centrum ZitStil subsidies, projectgeld en giften van onder andere: Shire, Koning Boudewijnstichting, Steunraad Antwerpen, Janssen-Cilag, Eli Lily, Novartis, Nationale Loterij, Rotary Lier, Alcatel, Securex, Vlaams Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor volwassenen, Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap, Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen – dienst Welzijn, Vlaams Agentschap Welzijn en Gezondheid, verschillende particulieren, bijdrages cliënten. Deze bijdrages zijn niet recurrent en sommige zijn zelfs eenmalig.