- centrum ZitStil - https://www.zitstil.be -

Giften

Centrum ZitStil moet, om zijn werking te financieren, ook een beroep doen op projectondersteuning en giften. Ook u kunt de werking van centrum ZitStil steunen. Elke bijdrage is welkom op rekeningnummer BE31001115030255  (BIC: GEBABEBB). Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar (mededeling: ‘gift’). Een fiscaal attest wordt u nadien toegestuurd.

Gelden kunnen echter slechts worden aanvaard met inachtneming van de volgende basisprincipes:

Voor haar werking ontvangt centrum ZitStil subsidies, projectgeld en giften van onder andere: Shire, Koning Boudewijnstichting, Steunraad Antwerpen, Janssen-Cilag, Eli Lily, Novartis, Nationale Loterij, Rotary Lier, Alcatel, Securex, Vlaams Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor volwassenen, Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap, Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen – dienst Welzijn, Vlaams Agentschap Welzijn en Gezondheid, verschillende particulieren, bijdrages cliënten. Deze bijdrages zijn niet recurrent en sommige zijn zelfs eenmalig.