Deze dagopleiding is bedoeld voor professionele diagnostici en hulpverleners die bij voorkeur reeds actief zijn rond ADHD en zich verder willen bekwamen in het begeleiden van ouders bij het installeren, registreren en opvolgen van het zorgtraject van het kind of de jongere met ADHD. Centrum ZitStil wil in Vlaanderen een stevig netwerk opbouwen van professionelen, die ouders kort na de diagnose, kunnen verder helpen bij het organiseren van een kwaliteitsvolle hulpverlening. Hierdoor wordt tijd gewonnen én wordt een kwaliteitsgarantie ingebouwd. Minimum A1 of universitaire opleiding in de humane of paramedische wetenschappen is een startvoorwaarde.

Na het volgen van de twee modules ontvangt de deelnemer een certificaat zorgtrajectbegeleider-ADHD. Dit certificaat wordt afgeleverd door centrum ZitStil en is twee jaar geldig. Het certificaat is tweejaarlijks verlengbaar mits het volgen van minimum 8 geattesteerde opleidingsuren rond ADHD binnen de geldige termijn van het basisattest.

Titel

Ga naar de bovenkant