Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor diagnostici en hulpverleners die beroepsmatig actief zijn rond ADHD en zich willen bekwamen in het begeleiden van ouders bij het installeren, registreren en opvolgen van het zorgtraject van hun kind met ADHD.

Centrum ZitStil wil in Vlaanderen een stevig netwerk opbouwen van professionelen die, kort na de diagnose, verder kunnen helpen bij het organiseren van een kwaliteitsvolle hulpverlening. Hierdoor wordt tijd gewonnen én wordt een kwaliteitsgarantie ingebouwd.

Via de zorgtrajectbegeleiding wordt geen nieuwe hulp geïnstalleerd, maar wel een persoonlijke wegwijzer aangeboden die snel en flexibel kan inspelen op de meest dringende zorgnoden van ouders. Bovendien wordt het behandelingsadvies vertaald in een realistisch en haalbaar traject voor ouders en kinderen. Om het zorgtraject voor ouders goed te structureren, installeren en registreren werd een speciale zorgmap met een zorgboek voor ADHD ontwikkeld. Dit instrument wordt tijdens de opleiding voorgesteld.

Professionelen die de opleiding hebben gevolgd, krijgen een certificaat én een licentie om de zorgmap voor hun eigen cliënteel te kunnen aankopen en verspreiden. De opleiding bestaat uit drie modules verspreid over 3 dagdelen.

Deze training wordt op dit moment niet georganiseerd.