Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid: versterking in de belangenbehartiging van families en naastbetrokkenen (Marc Verheyen en Marijke Vermeulen)