Ria Van Den Heuvel

 

Ongekwalificeerde uitstroom van jongeren voorkomen door te anticiperen op pseudo- en echt ADHD-gedrag 

Jongeren in het deeltijds onderwijs hebben meer risico op werkloosheid. Jongeren in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) hebben daarenboven een verhoogde kwetsbaarheid omwille van problemen met arbeidsattitudes en –vaardigheden, gerelateerd aan verschillende problematieken. Bij veel jongeren is er (een vermoeden van) ADHD aanwezig, wat de manier waarop ze in het werkveld staan sterk kan beïnvloeden. Wanneer ze 18 zijn, komen ze niet alleen op de arbeidsmarkt terecht, maar stopt ook vaak de dienstverlening.

Om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, is het belangrijk dat de eerste werkervaring die deze jongeren tijdens hun opleiding opdoen, een positieve ervaring is. We hebben immers nood aan gedreven, flexibele, jonge mensen die willen werken. Hiervoor is het nodig dat jongeren inzicht krijgen in hun mogelijkheden en beperkingen, en meer specifiek op ADHD gerelateerde problemen op de werkvloer en hoe hiermee om te gaan.

Een goede samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen en de context van de jongere is dus van groot belang: een goede doorstroom van informatie zou de latere tewerkstelling van de jongere kunnen faciliteren.