Griet Vercaeren en Katrien Boone

 

 ADHD bij één van de partners? Partnerrelatie onder druk!

Centrum ZitStil onderzocht in samenwerking met het Familieplatform Geestelijke gezondheidszorg de impact van ADHD op de partnerrelatie.  Daarvoor werden 35 koppels onderzocht. Het ging daarbij om koppels waarbij één van de partners ADHD had en minstens één jaar samenwoonde. 

Uit het onderzoek kunnen een aantal belangrijke conclusies getrokken worden. Partners in het onderzoek zijn ‘minder tevreden’ over hun relatie dan partners in de globale populatie. Zij ervaren effectieve hinder van een aantal ADHD-kenmerken. Ondanks de negatieve impact van de ADHD op de relatie, proberen de partners op een positieve manier hun problemen aan te pakken.  Door goed samen te werken vinden zij vaak ‘originele’ en ‘praktische’ oplossingen om conflictsituaties te voorkomen en op te lossen. Partners houden niet van de diagnose of het label ADHD, maar ze geven wel  duidelijk aan dat een ‘specifieke aanpak voor ADHD’ hen, ondanks het nadeel van het  label, het meest vooruit helpt! In die zin gaan zij de diagnose toch ook zien als een positief gegeven in het zoeken naar ‘effectieve hulp’ voor zichzelf en hun relatie.

Het onderzoeksrapport zal door het Familieplatform worden gebruikt om na te gaan of de onderzoeksmethode en bevindingen kunnen bijdragen tot een betere ondersteuning van partners binnen een relatie waarbij één van de partners een geestelijke gezondheidsproblematiek heeft.  Centrum Zitstil zal de bevindingen implementeren in het bestaande aanbod van psycho-educatie, begeleiding en trainingen voor volwassenen met ADHD en hun partners én in het aanbod voor hulpverleners die volwassenen met ADHD en hun partners begeleiden en behandelen.