Korte inhoud: De behandeling van ADHD wordt in de media vaak eenzijdig geassocieerd met het nemen van medicatie. De kracht van het samenwerken aan zorg met ouders, leerkrachten en kinderen, wordt daarbij te weinig in de verf gezet. In de regio Genk werd in samenwerking met centrum ZitStil, vanuit een lokaal samenwerkingsverband, met partners uit het onderwijs en de behandelsector, een onderzoek gedaan naar de zorg voor lagereschoolkinderen met ADHD op school. Dit onderzoek werd gesteund voor het Vlaams Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin.
Scholen, CLB’s, behandelaars en ouders werden bevraagd. Zowel kansen als risico’s konden in kaart gebracht worden. Vanuit het onderzoek naar de lokale situatie worden acties ondernomen om tegemoet te komen aan de specifiek ervaren noden in het kader van de zorg voor leerlingen met ADHD.

Spreker: Griet Vercaeren is als klinisch psychologe en criminologe verbonden aan centrum ZitStil. Zij is actief in het kinder- en jongerenteam en geeft o.a. trainingen voor ouders van pubers, opleidingen voor leerkrachten en hulpverleners. Daarnaast is zij verantwoordelijke voor diverse beleidsmatige onderzoeksprojecten.
Dienst/samenwerkingsverband: centrum ZitStil