Korte inhoud: In het dagelijks leven zijn relaties voor iedereen ontzettend belangrijk. De kenmerken van ADHD kunnen een negatieve invloed hebben op de sociale vaardigheden, de relaties en de ontwikkeling. Er is steeds onderzoek geweest naar relaties van kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD, maar dit slechts als surplus naast het onderzoek van de kernproblemen van ADHD. Hoewel relaties bij de kernproblemen niet centraal staan, zijn ze toch van cruciaal belang om het hele plaatje te begrijpen en nauw aan te sluiten bij de leefwereld van mensen met ADHD. We geven een stand van zaken.

Spreker: Gil Borms is als klinisch psychologe en gezinstherapeute verbonden aan centrum ZitStil. De voorbije jaren heeft zij mee de werking voor volwassenen in het centrum uitgebouwd. Zij ontwikkelde mee verschillende trainingen voor (jong-)volwassenen en hun omgeving. Op dit moment werkt ze als kwaliteitsverantwoordelijke op centrum ZitStil en geeft nog steeds enkele trainingen voor volwassenen en hun omgeving en verzorgt ze opleidingen voor hulpverleners. Daarnaast werkt ze ook als psychotherapeute in het UPC-K.U.Leuven campus Kortenberg in de ADHD polikliniek.
Dienst/samenwerkingsverband: centrum ZitStil