Korte inhoud: In deze bijdrage zal nagegaan worden in hoeverre ADHD gezien kan worden als een stoornis in de executieve functies. Wat is de wetenschappelijk evidentie tot dusver? Hoe specifiek is een stoornis in de executieve functies voor ADHD? Welke plaats hebben executieve functies in de diagnostiek en interventie bij personen met ADHD?

Spreker: Prof. dr. Roeljan Wiersema
Dienst/samenwerkingsverband: UGent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen.