Op vrijdag 19 november 2010 organiseert centrum ZitStil haar tweejaarlijks symposium met als thema ADHD, stand van zaken. Dit zal plaatsvinden in het Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem.

Over ADHD is ondertussen heel wat onderzoek verricht en worden interessante inzichten bereikt. Met onze tweejaarlijkse symposia willen we blijvend focussen op recente ontwikkelingen en vraagstellingen die zich aandienen bij deze ontwikkelingsstoornis. De voorbije edities waren vooral gericht op het in kaart brengen van ADHD aan de hand van specifieke thema’s. In het symposium van dit najaar maken we samen met onderzoekers en zorgverstrekkers een stand van zaken op van wat er algemeen en meer specifiek in Vlaanderen gebeurt in verband met ADHD.

We weten dat er verspreid over Vlaanderen heel wat interessante initiatieven plaatshebben en willen hierbij graag het voortouw nemen om deze bevindingen, programma’s of projecten bekendheid te geven. We streven ernaar om wetenschappelijke inzichten te linken aan de klinische praktijk. Begrippen als lifetime-problematiek en multimodaal handelen krijgen hierin een centrale plaats.

Voor het plenaire gedeelte in de voormiddag nodigen wij een aantal sprekers uit die belangrijke tendensen zullen belichten. In de namiddag krijgen hulpverleners, onderzoekers, projectmedewerkers, … de gelegenheid om hun project, initiatief of onderzoek in verband met ADHD voor te stellen, dit onder de vorm van workshops, lezingen en posters. Daarom lanceert centrum ZitStil deze lente een call for papers.

Oproep
Deze oproep richt zich specifiek tot initiatieven die tot de volgende rubrieken behoren:

 • Diagnostiek: kinderen/adolescenten/volwassenen
 • Behandelingsprogramma’s: kinderen/adolescenten/volwassenen
 • Initiatieven van intermediairen:
  – Schoolse omgeving
  – Werkomgeving
  – Vrijetijdsverenigingen
 • Netwerking ADHD (samenwerkingsverbanden)
 • Andere thema’s

Een vertegenwoordiging vanuit centrum ZitStil, samen met mensen die zowel vanuit de praktijk als vanuit wetenschappelijke hoek in Vlaanderen met ADHD bezig zijn, beoordeelt begin juni de talrijke inzendingen en zal een selectie maken uit de abstracts voor de workshops, lezingen en postersessies.