Toen begin juni de auteurs van de geselecteerde abstracten gecontacteerd werden, zijn ze opnieuw aan de slag gegaan. De opdracht: hun initiatief gieten in de vorm van een workshop, een lezing of een poster. De auteurs hebben hiervoor ruimschoots de tijd gekregen en uit de voorstellen is gebleken dat ze hun tijd goed benut hebben.

In de zomermaanden staan andere activiteiten van centrum ZitStil op een lager pitje, maar ondertussen werd stevig gesleuteld aan de programmatie van het symposium. Niet alleen de workshops, lezingen en posters die het resultaat waren van onze call for papers,  werden in goede banen geleid. Ook het voormiddaggedeelte, met drie plenaire lezingen, ligt zo goed als vast.

Op de programmapagina vindt u een overzicht van wat het symposium ‘ADHD, stand van zaken’ te bieden heeft. Begin september wordt gestart met de inschrijvingen van het symposium.