Korte inhoud workshop
Een ernstige vorm van ADHD beïnvloedt niet  alleen de totale  ontwikkeling van het kind maar oefent druk uit op de ruime sociale omgeving.  Met Zorgzame Klas  stellen we een psycho-educatief model voor dat zich richt  tot de  medeleerling . Dit lespakket is bestemd voor leerlingen uit de boven bouw  van de lagere school en het begin van het middelbaar onderwijs. In drie lestijden wordt een aanzet gegeven om het copying gedrag van de medeleerling van de leerling met ADHD te verbeteren. We stellen ook kort de uitbreiding voor naar GTS , dyslexie en dyscalculie.

Spreker: Jan Vanthomme is logopedist in het CAR OCMW te Roeselare.  Hij werkte samen met Peter Glorieux dit model uit. Beiden publiceerden  bij Acco ‘Zorgzame Klas psycho-educatie voor de basisschool’ (2010) en ‘Omgaan met ADHD’ bij Roularta Books (2011).
Dienst/samenwerkingsverband: Vzw Zorgzaam Omgaan  en CAR OCMW Roeselare