Korte inhoud workshop

Samen bewegen is een 3-fasen programma voor kinderen met ADHD en hun ouders. De totale duur van het traject bedraagt minimaal 9 maanden.  De algemene doelstellingen van de therapie zijn zowel het bevorderen van de ouder-kindrelatie als het faciliteren van transfert van de aangereikte opvoedingsprincipes naar de thuissituatie.  Een effectmeting werd uitgevoerd end eze positieve uitkomsten vormden de basis voor het uitwerken van het programma voor infants en pubers.

Spreker: Frank Dejonghe is ergotherapeut binnen de Korbeel in Kortrijk en praktijklector opleiding ergotherapie binnen Hogeschool West-Vlaanderen, campus Howest.
Dienst/samenwerkingsverband: De Korbeel Kortrijk